• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut

Palvelut


Opetus- ja sivistyspalvelukeskus

 
Johtaja
  Sivistystoimen vastaava Minna Lilja
     
         
Tehtävät
    
Opetustoimi
 
peruskoulu, lukio, kansalaisopisto, varhaiskasvatus
         
    Sivistyspalvelut    
 
kulttuuritoimi ja kirjastotoimi
         
    Vapaa-aikapalvelut   liikuntatoimi ja nuorisotoimi
         
Toimielimet   Sivistyslautakunta   esittelijä: sivistystoimen vastaava
         

  Opetus- ja sivistyspalvelukeskus edistää hyvinvointia vahvistamalla kuntalaisten henkistä ja fyysistä kasvua järjestämällä koulutusta, tukemalla vapaata harrastustoimintaa sekä kannustamalla omatoimisuutta, itsensä kehittämistä ja opiskelua.
         
 
         

Tekninen palvelukeskus

 
Johtaja   Tekninen johtaja Arto Karoluoto
     
         
Tehtävät
  Kadut, yleiset alueet
yksityistiehallinto
  yksityis- ja yleiset tiet, puistot, leikkikentät, uimarannat
         
    Kiinteistöt   kiinteistönhuolto, laitoshuolto rakennuttaminen,
   
   
    Maankäyttö ja kaavoitus   Mittauspalvelut, tontit, kaavat, maisematyöluvat
   
   
    Rakennusvalvonta   rakennusluvat, ohjaus ja valvonta
   
   
    Vesihuolto   talous- ja jätevedet, vesiliittymät
         
         
Toimielimet
  Tekninen lautakunta
  esittelijä: tekninen johtaja
    Yksityistiejaosto
  esittelijä: ympäristöinsinööri
    Rakennusvalvontajaosto
  esittelijä: rakennustarkastaja
         

Teknisen palvelukeskuksen toiminnan tarkoituksena on luoda edellytykset viihtyisän, turvallisen ja monipuolisia palveluja tarjoavan elinympäristön rakentamiseen järjestämällä ja tuottamalla tasapuolisesti ja taloudellisesti teknisen ja ympäristöalan palveluja.

Teknisen palvelukeskuksen toimielimenä toimii tekninen lautakunta ja sen rakennusvalvonta- ja tiejaostot. Tekninen johtaja esittelee lautakunnassa käsiteltävät asiat. Rakennusvalvonnan asiat esittelee rakennustarkastaja.
 
       
         
         

Yleispalvelukeskus

     

   
Johtaja
  vs. kaupunginsihteeri Noora Pajari
         
         
Tehtävät
  Yleishallinto
  keskushallinto, talous, suunnittelu, ruokapalvelut
         
    Elinkeinopalvelut
  elinkeinojen kehittäminen, maaseudun kehittämisyksikkö
         
    Maatalous
  Maataloustoimisto
         
     
   
Toimielimet
  Kaupunginhallitus   esittelijä: kaupunginjohtaja
    Kaupunginvaltuusto
  esittelijä: kaupunginsihteeri
    Elinkeinojaosto
  esittelijä: kaupunginjohtaja
    Henkilöstöjaosto
  esittelijä: kaupunginsihteeri
    Maaseutuhallinnon neuvottelukunta
  esittelijä: maaseutuasiamies
         

Yleishallinto huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Se avustaa ja tukee kaupunkikonsernin johtoa tavoitteellisessa johtamisessa, toimintojen kehittämisessä, organisoinnissa ja rahoittamisessa. Se tukee ja luo edellytyksiä muiden palvelukeskusten tulokselliselle toiminnalle sekä antaa tietoon ja osaamiseen perustuvia asiantuntijapalveluja.