• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Ajankohtaista / Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat


Toimintakertomus 2017

 


Jarmo Muiniekka, kasvo 4.jpgKertomusvuosi 2017 oli Kiuruveden kaupungille monella tavalla myönteinen. Pitkään toivelistalla ollut Nivan kiertoliittymä saatiin valmiiksi. Samalla uudistettiin EAKR-rahoitteisena hankkeena Nivan yritysalueen piha-alueita ja liikennejärjestelyjä ko. alueen yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Isoja investointeja käynnistyi. Terveyskeskuksen remontti valmistui. Uuden paloaseman rakennustyö ja uimahallin peruskorjaus käynnistyivät. Elinkeinoelämän hyvän vireen ansiosta Kiuruvedelle saatiin 33 uutta yritystä mukaan lukien myös maatilayritykset. Valinnanvapauskokeilun myötä ensimmäisenä koko maassa aloitti toimintansa Kuntalääkärit Kiuruvesi Oy, jonka myötä lääkäripalveluihin pääsy helpottui huimasti.

Kiuruveden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017 on pitkästä aikaa ylijäämäinen, 300 000 euroa. Syitä tähän on useita. Kaupungin verotulot ylittivät budjetoidun lähes miljoonalla eurolla. SOTE – kustannusten määrärahaylitys jäi poikkeuksellisen pieneksi johtuen kuntayhtymän omien menojen reippaasta alittumisesta siinä määrin, että alitus liki kompensoi erikoissairaanhoidon menojen ylityksen.

Kaupungin omat palvelukeskukset pysyivät määrärahakehyksissään. Ulkoiset toimintamenot pienenivät edellisestä tilinpäätöksestä lähes 200 000 euroa. Henkilöstömenot, lähinnä Kiky sopimuksen ansiosta, pienenivät reilut 600 000 euroa. Ylijäämä olisi toki ollut parempi ilman alaskirjauksia ja lisäpoistoja, joista keskeisimmät olivat Yrityskiinteistöt Oy:n osakkeiden arvonalentumiset ja vanhan meijerin rakennusten lisäpoistot. Yrityskiinteistöt Oy:n lainojen lyhennyksille haettiin lykkäystä eikä niiden osalta yhtiötä tarvinnut avustaa kertomusvuonna. Näiden monien tekijöiden summana muodostuneen ylijäämän ansiosta kuitenkin kaupungin kumulatiivinen ylijäämä nousee 1,4 miljoonaan euroon puskuriksi tulevia vuosia varten.

Kaupunki otti kertomusvuonna velkaa budjetoitua enemmän. Velkaantuminen johtuu muun muassa siitä, että vuoden 2016 sote  - menojen ylitys, josta tieto kaupungille tuli vasta helmikuussa 2017, maksettiin kuntayhtymälle kertomusvuoden puolella. Toinen velkaantumiseen vaikuttava asia oli Savon Kuituverkko Oy:n lainojen takausvastuiden maksaminen Pohjois-Savon Osuuspankille.

Tytäryhtiöistä Kiurunkulma Oy toimi laatimansa budjetin mukaisesti. Vuokrakotien käyttöaste oli kertomusvuonna hyvä. Yrityskiinteistöt Oy:n tilinpäätös jäi alijäämäiseksi alaskirjausten ja luottotappiokirjausten johdosta. Yhtiö jatkoi taloutensa ja toimintansa vakauttamista. Yritystilojen käyttöaste oli kertomusvuoden hyvä. Osaomistusyhtiöistä Savon Eläinsairaala Oy pääsi voitolliseen tulokseen + 33 000 euroa. Savon kuituverkko Oy hakeutui kertomusvuonna yrityssaneeraukseen. Kaupunki maksoi takausvastuullaan olleet lainat, minkä seurauksena kaupungista tuli Savon Kuituverkko Oy:lle velkoja.

Kaupungin investointiohjelma pysyi hyvin budjeteissaan. Terveyskeskuksen remontin budjetti ylittyi jonkun verran remontin aikana rakenteita purettaessa esille tulleiden lisätöiden takia. Vastaavasti investointimenoja säästyi muualla, joten investointien toteutuma oli menojen osalta budjetoidusti yhteensä 4,3 milj. euroa. Kertomusvuonna käynnistyi useita merkittäviä investointeja. Uuden paloaseman rakentaminen (investoinnin arvo 2,7 milj. euroa) ja uimahallin peruskorjaus saatiin molemmat liikkeelle alkusyksystä. Paloasemahankkeen rahoitukseen käytetään ensimmäistä kertaa leasingrahoitusta Kuntarahoitus Oy:ltä.Jarmo Muiniekka
kaupunginjohtaja


Jarmo Muiniekka, kaupunginjohtaja
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi