• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Ajankohtaista / Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat


Talousarvio 2018 tasapainossa

 


jarmomuiniekka.JPGTalousarvion 2018 valmistelu aloitettiin loppukesällä pitkältä takamatkalta. Vero- ja valtionosuusennakoiden ja näköpiirissä olevien käyttötalousmenojen jälkeen alijäämä oli yli 2 miljoonaa euroa. Uusi kaupunginhallitus linjasi budjettiseminaarissaan 1.8.2017, että talousarvio valmistellaan tasapainoon ilman verojen korotuksia. Lainanottoa ei lisätä, vaan sen sijaan tarvittaessa käytetään investointien rahoitukseen sijoitusrahastojen tuottoja. Valmistelussa päästiin asetettuihin tavoitteisiin. Käyttötalousmenoja on saatu -2,7 % kuluvaa vuotta pienemmäksi ja talousarvioesitys on tasapainossa ilman veromuutoksia.

Uusi kaupunginvaltuusto aloitti loppusyksyllä strategiatyönsä. Elinvoima ja kaupungin kilpailukyky työpaikoista ja yrityksistä nousivat talouden hallinnan ohella kärkeen. Siksi budjetissa on varattu määräraha kaupungin markkinointiin ja näkyvyyteen muun muassa hyödyntäen sosiaalista mediaa ja tapahtumien yhteistyösopimuksia.

Kansantalouden myönteinen kehitys heijastuu viiveellä kaupungin talousodotuksiin. Verotulojen arvioidaan toteutuvan -1,5 % pienempänä kuin kuluvana vuonna. Arvio verotulot yhteensä 23,2 milj. euroa, josta kunnallisveron tuotto 19,8 milj. euroa, kiinteistöverotuotto 1,7 milj.euroa, ja yhteisöverotuotto 1,7 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 30,4 milj. euroa ja pienevät kuluvaan vuoteen verrattuna -3,7 %. Toimintatuottojen ennakoidaan myös jäävän alle kuluvan vuoden peräti 5,6 %.

Käyttötalousmenojen sopeuttamiseksi alijäämän kattamisvelvoite jaettiin palvelukeskuksille niiden volyymin suhteessa. Ylä-Savon sote -kuntayhtymän tuli löytää menoistaan yli miljoonan euron säästöt. Tavoitteeseen pääsy edellytti, että Kiuruveden osastotoimintoja tuli maakunnallisten linjausten mukaan järjestää uudelleen. Akuuttiosaston tilalle tulee lyhytaikaisiin hoitojaksoihin keskittynyt seudullisten palvelujen osasto. Osastoa tullaan käyttämään myös Virranrannan palvelukeskuksen remontin aikana kolmen vuoden ajan väistötilana. Näin varmistetaan, että ikäihmisiä ei tarvitse sijoittaa Iisalmeen remontin ajaksi.

Yrityskiinteistöt Oy:n Kuntarahoitus Oyj:n lainojen lyhennyksille haettiin vielä lykkäystä vuodelle 2018. Lopulta vaikeidenkin ratkaisujen jälkeen päästiin budjetissa annettuun raamiin. Siitä kiitos kaikille valmistelussa mukana olleille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Lainakanta ei kasva. Taseeseen jää vielä noin 1,0 milj. euroa kumulatiivista ylijäämää puskuriksi.

Investointiosa on noin 3,9 miljoonaa euroa. Kun vuosikate on 3,1 miljoonaa, sijoitusvarojen tuotoilla katettavaksi jää 0,8 milj. euroa. Suurimmat investoinnit ovat uuden paloaseman rakentaminen (2,7 M€), uimahallin peruskorjauksen loppuun saattaminen (yht. 1,2 M€) ja Virranrannan palvelukeskuksen peruskorjaus (yht. 1,7 M€/3 vuotta). Paloasemainvestointi rahoitetaan leasingrahoituksella, jolloin se ei lisää kaupungin velanottoa. Kaupungintalon ympäristön pysäköintitilat ovat käymässä ahtaaksi kun vielä Terveystalo Oy aloittaa 2018 alusta kaupungintalon tiloissa. Siksi varaudutaan purkamaan Lassi-Pekan kiinteistö ja sen paikalle tullaan rakentamaan parkkipaikka. Paloaseman rakentaminen on jo käynnistynyt ja valmista pitäisi olla vuoden kuluttua. Samoin uimahallin peruskorjauksen on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä. Virranrantaa remontoidaan kolmessa vaiheessa vuosina 2018 -2020.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntahallintoon siirtyminen vaikuttavat vuoden 2020 budjettiin. Sen vaikutuksia on kuitenkin vielä liian varhaista ennakoida, tarvitaan tarkempia laskentaperusteita. Joka tapauksessa kaupungin liikevaihdosta lähtee noin 60 % menoina ja tuloina. Vuonna 2020 kunnallisveroprosentti laskee 12,4 % -yksikköä. Juuri nyt on kokonaisuudesta valmistelussa ja lausunnolla valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö.

Vuonna 2018 Kiurunkulma Oy:llä on 30 -vuotisjuhla. Kiuruveden taajama olisi kovin erinäköinen ilman Kiurunkulman rakennuskantaa. Yhtiö myös valmistautuu yhdessä Rinnekoti ry:n kanssa Rinnekodin peruskorjaukseen. Rahoitusta tarvitaan hankkeeseen myös ARAlta. Yrityskiinteistöt Oy jatkaa toiminnan ja talouden vakauttamistoimia muun muassa yritystilojen lunastuksilla.

Palvelut pystytään 2018 pitämään kilpailukykyisellä tasolla puuttumatta verotukseen. Kiuruvesi katsoo tulevaisuuteen luottavaisin mielin.   Jarmo Muiniekka, kaupunginjohtaja
julkaistu Kiuruvesi-lehdessä 22.11.2017Jarmo Muiniekka, kaupunginjohtaja
040 641 6603, jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi