• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Vesihuolto / Jätevesi

Jätevesi

Kiuruveden kaupungin jätevedet käsitellään Kuorevirran jätevedenpuhdistamolla, joka sijaitsee asemakaava-alueella, aivan Virranrannan vanhainkodin vieressä ja Kiurujärven rannalla. Puhdistamo on vuonna 1975 valmistunut biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jota on myöhemmin täydennetty mm. rakentamalla sako- ja umpikaivolietteen vastaanottoallas ja lietevaunusuoja.

Jäteveden käsittelytehokkuuden nostamiseksi jätevesipuhdistamo saneerattiin v. 2005. Saneerauksen KVR-urakka valmistui 30.9.2005. Koekäytön ja sisäänajon jälkeen laitos on saavuttanut uuden tavoitetason.

Puhdistetun jäteveden biologinen hapenkulutus (BOD), kemiallinen hapenkulutus (COD) kokonaisfosfori (P) ja kiintoainepitoisuus on määritelty 24.9.2004 annetussa Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä seuraavasti:

 

Päästöt
vesistöön

Pitoisuus
Enintään mg/l

Poistoteho
vähintään %
 Kuormitusarvon laskenta

BOD7-ATU

10 95

1/4-v-keskiarvona 1.7.2006 alkaen

P

0,5 95

1/4-v-keskiarvona 1.7.2006 alkaen

CODCr

125 75  
Kiintoaine 35 90  

Katso puhdistuksen viimeisimmät tulokset.

Viemäriverkosto on rakennettu asemakaavoitetulle alueelle. Asemakaavan ulkopuolella verkoston piirin on liitetty Rantakylä, osa Hingunniemeä, osa Vehkatie-Pukkikankaan alueesta, osa Hyvölänniemeä sekä Puolakan-Kettupetäikön ja Porttilan alueet.

Tietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella tästä .

 

Liitetiedostot