• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Varhaiskasvatus / Ajankohtaista varhaiskasvatuksesta

Ajankohtaista varhaiskasvatuksesta

 

Varhaiskasvatukseen hakeminen 

Hakeminen varhaiskasvatukseen toimintakaudelle 2018- 2019

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta tai heti kun hoidon tarve on tiedossa. Hakemukset toivotaan sähköisenä, linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy tältä sivulta.

Paperilomakkeet voi tulostaa em. sivulta ja niitä on  saatavilla myös päiväkodeissa ja kaupungintalon monipalvelupisteestä

 

Hakemus tulee jättää 6.4.2018 mennessä seuraavasti:

  • uudet hakijat

  • kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat, joille halutaan siirtoa toiseen yksikköön

  • kerhotoimintaan  hakijat (Avoimen päiväkodin Puuhakerho, eskarikerho, APIP-toiminta)

    Elokuussa aloittavat uudet ryhmät muodostetaan hakuaikana tulleiden hakemusten perusteella kevään  aikana.

Varhaiskasvatuslain mukaan lapselle voi saada kunnallisen hoitopaikan van­hem­painra­hakauden jälkeen  siihen saa­kka, kunnes lapsi sii­rtyy perus­kouluun tai sitä vas­taavaan.    

 

 

Tämän linkin kautta pääset tekemään hakemuksen.

 

Haettavana olevat varhaskasvatuspaikat

1. Perhepäivähoito

                               - Hoitajan kotona  tai  ns. kotiryhmiksissä, jossa hoitajalla on työpari 

                               - Hovin ja Lähteen  ryhmäperhepäiväkodissa

  2. Satumetsän päiväkoti (Lähteentie 10B)

                             - 2 kokopäiväryhmää 3-6-vuotiaille

                             -3 vuorohoitoryhmää 0-6 - vuotiaille

                             - Esiopetusryhmä ja esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito

3. Rytkyn päiväkoti (Salmenkyläntie 260

                                0-6 –vuotiaiden ryhmä, toiminnassa korostuvat luonto- ja liikuntakasvatus. Luontosuhteen                                                 rakentaminen ja vaaliminen ovat pienen päiväkotimme arvoja.

4. Päiväkoti Kimppa (Nuorisotalo)

                            - kokopäiväryhmä 3- 5- vuotiaille

                             -Puuhakerho ( ti ja to aamupäivisin)

5. Esioppilaiden kerhotoiminta

                             - esiopetuksen tiloissa Jäähallilla klo 6.30- 8.00 ja 12.30- 17.00

                                                           

  6. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

                             - Nivan koululla

                             - kyläkouluilla, jos ryhmässä on vähintään 5 oppilasta

                             - taajama-alueen ulkopuolella perhepäivähoitajalla, mikäli ryhmään mahtuu

 7. Yksityinen Maalaiskaupungin päiväkoti Päivänkakkara

                                   -  1-6-vuotialle, avoinna klo 05-19

                                     Lisätiedot ja ilmoittautumiset Sanna Tikkanen puh.044-3535785

                                     www.maalaiskaupunginpaivakoti.blogspot.com

 

 

 

Tarkistamme jokavuotisen tapaan elokuun alusta kaikkien tulotiedot. 


Pääomatuloista metsätulo huomioidaan laskennallisena. Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja mahdolliset metsätalouden korot. Verohallitus vahvistaa metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton. Viimeksi vahvistetun päätöksen numero on 1043/2007 ja Kiuruvedellä se on tällä hetkellä 71,04 €/hehtaari. Eli tarvitsemme tiedot metsämaan pinta-alasta ja tiedot mahdollisista metsämaahan liittyvistä korkomenoista.

Varhaiskasvatuksen  korkein maksu on 290 euroa/kk ja pienin perittävä maksu on 27 euroa/kk.

           
Lasten päivähoitomaksuun vaikuttavat tulot:

-
ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio)

- verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu

- pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)

- itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)

- verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)

- eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)

- elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista

- työttömyysturvalain mukainen päiväraha

- Kelan maksama työmarkkinatuki ja koulutustuki

- työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki

- koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki

- Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha

- sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha

- tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha

- kunnan maksama omaishoidontuki

- perhehoitajan hoitopalkkio

- muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot

- lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)

Lapsen/lasten tulot otetaan huomioon päivähoidossa olevan lapsen/olevien lasten osalta.

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määriteltäessä:

-
lapsilisä, lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, asumistuki, vammaistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä, opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha), opintotuen asumislisä, toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, matkustussäännön mukainen päiväraha, kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha, perhehoidon kustannusten korvaukset, lasten kotihoidontuki, toimeentulotuki

Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.