• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat / Taajaman osayleiskaavan tarkistaminen ja päivitys

Taajaman osayleiskaavan tarkistaminen ja päivitys

Ilmakuva_taajama_Lapinsaaresta.JPG

Kaavatyön käynnistäminen

Taajaman osayleiskaava ohjaa yleispiirteisesti yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä, osoittaa taajaman kehityssuunnat ja ohjaa asemakaavan laatimista tai muuttamista. Taajaman osayleiskaava laadittiin v. 2005 ja sen tavoitevuosi oli 2015. Tekninen lautakunta päätti 14.2.2017 käynnistää kaavan tarkistamisen ja päivittämisen vastaamaan tämän hetkisiä ja tulevia tarpeita. 

Aikataulu

Kaavatyö käynnistettiin huhtikuussa 2017. Vuoden 2017 aikana päivitettiin perusselvityksiä ja määriteltiin kaavalle tavoitteet. Vuonna 2018 asetetaan kaavaluonnos ja -ehdotus nähtäville. Kaava tulee hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2018.

Perusselvitykset

Perusselvityksinä on päivitetty ja täydennetty luonto- ja maisemaselvitys, kulttuuriympäristön inventointi ja muinaisjäännösinventointi historiallisten jäänteiden osalta. Osallisten näkemyksiä taajaman kehittämisestä selvitetään keskustelutilaisuuksilla.

OAS

Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävänä 5.7.-3.8.2017. OAS:ssa esitellään suunnittelualueen rajaus, kaavatyön kulku ja aikataulu sekä osallistumismahdollisuudet. OAS on tämän sivun liitetiedostona.

 

 Lisätietoja: kaavoittaja Mirja Nuutinen p. 040 7144 908, mirja.nuutinen(at)kiuruvesi.fi (tavoitettavissa ma-ke)