• Suomeksi
 • Svenska
 • In English
 • Po Rysski
 • Deutsch
 • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kaavoitus / Poikkeamismenettely

Poikkeamismenettely

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista voidaan hakea poikkeusta.

Poikkeaminen voi koskea:

 • maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä
 • maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännöksiä
 • Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä
 • kaavamääräyksiä
 • rakennusjärjestyksen määräyksiä.

 

Poikkeamispäätös

Poikkeamistoimivalta kuuluu 1.4.2016 lähtien kokonaisuudessaan kunnalle. 

Poikkeamispäätöksen tekee rakennusvalvontajaosto. 

Poikkeamisen edellytykset

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 Poikkeamisen myöntämiseen tulee olla erityinen syy.

Hakemusasiakirjat

 • poikkeamislupahakemus
 • ympäristökartta ja asemapiirros
 • luonnossuunnitelmat rakennuksista
 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta
 • naapurien kuulemiset
 • tarvittaessa muut lausunnot.

 

Hakemuksessa on esitettävä hakemuksen perustelut sekä arvio hankkeen vaikutuksista. 

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Tuomo Halme 040 707 7681

Kaavoittaja Mirja Nuutinen 040 714 4908 (tavoitettavissa ma-ke)