• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Tietoa Kiuruvedestä / Suunnitelmat ja ohjelmat

Suunnitelmat ja ohjelmat


 


KIURUVEDEN KAUPUNGIN
KAUPUNKISTRATEGIA
2013 - 2016

Kvalt
8.2.2016 § 2

   Strategia-alueet:
1. Kuntatalous ja konserniohjaus
2. Elinkeinopohja
3. Väestö ja asuminen
4. Kunnan omat palvelut ja henkilöstö
5. Kunta-, seutu- ja maakuntayhteistyö sekä kansainvälinen yhteistyö
  kaupunkistrategia.jpg
        Lue lisää
     
   
         
         
KIURUVEDEN KAUPUNGIN
MAASEUTU- JA ELINKEINO-OHJELMA
2013 - 2016

Kvalt
16.6.2014 § 27

  Maaseutu- ja elinkeino-ohjelma on ohjenuora, joka määrittelee tavoitteet kaupan alalle, palvelualoille, maatalouteen ja teollisuuteen sekä määrittelee keinot, joille voidaan auttaa ja palvella elinkeinotoimintaa Kiuruvedellä
  maaseutu- ja elinkeino-ohjelma.jpg
        Lue lisää
         
         
         
KIURUVEDEN KAUPUNGIN
VIESTINTÄSUUNNITELMA

Kvalt
28.2.2008§ 18
  Kaupungin viestinnän tehtävänä on huolehtia että asukkaat ja palvelujen käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaa, informoida ajankohtaisista asioista, luoda avoimuutta, vuoropuhelia ja vuorovaikutusta, profiloida kaupunkia, tukea kaupunkistrategiaa sekä sekä edistää henkilöstön viestintää ja sitoutumista.
  viestintäohjeet.jpg

Lue lisää

         
         
         
         
KIURUVEDEN KAUPUNGIN
TASA-ARVO-OHJELMA

2016 - 2018

Khall
30.11.2015 § 262

  Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan miesten ja naisten tasa-arvon edistämistä työelämän lisäksi myös asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Site tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on kirjata ne toimenpiteet, joilla edistetään tasa-arvolain mukaisia tavoitteita kaupungissa.
  tasa-arvosuunnitelma.jpg

Lue lisää
         
         
         
         
ARJEN TURVAA
KIURUVEDELLÄ
-TURVALLISUUSOHJELMA

Kvalt
31.8.2008 § 21

  Syksyllä 2006 sisäasiainministeriö antoi kihlakuntien poliisijohdon tehtäväksi selvittää alueensa kuntien turvallisuussuunnittelutilanne ja huolehtia siitä, että kunnat saattavat omat suunnitelmansa vastaamaan valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisia uusia linjauksia.
  Arjen turvaa.jpg

Lue lisää

       
         
         
         
KIURUVEDEN 65+
-OHJELMA
  Ohjelma muodostuu kolmesta osasta.
Johdanto-osa kuvaa Kiuruveden ikäihmisten elämään vaikuttavia tekijöitä. Toinen osa esittelee palvelut vuoden 2009 tilanteen mukaan ja kolmas osa muodostuu kehittämisohjelmasta ja ikäihmisten palvelustrategiasta
  vanhuspoliittinen ohjelma.jpg

Lue lisää
         

       
         
KULTTUURIYMPÄRISTÖ-
OHJELMA
  Kulttuuriympäristöohjelmassa tarkastellaan Kiuruveden kulttuuriympäristökohteita, esitellään eri aikakausille tyypillisiä piirteitä sekä historian ja aikakausien ilmenemistä paikallisesti.

Lisätietoa kulttuuriympäristöohjelmasta
  kulttuuriympäristö.jpg

Lue lisää
       
         
         
         
MAAPOLIITTINEN
OHJELMA
2013 - 2016

Kvalt
12.12.2013 § 91

  Maapoliittinen ohjelma sisältää kaupungin maapoliittisen tavoitteet ja periaatteet sekä toimenpiteet, jotka liittyvät aluiden hankintaan, luovutukseen, hintaan sekä omistus- ja hallintasuhteiden kehittämiseen

Lisätietoa maapoliittisesta ohjelmasta
  maapoliittinen ohjelma.jpg

Lue lisää
       
         
 
       
         
LAPSIPOLIITTINEN
OHJELMA

Kvalt
29.10.2007 § 64
  Ohjelman tavoitteena on kiuruvetisten lasten hyvinvointi, hyvä kasvuympäristö ja perusoikeuksien turvaaminen.
  lapsipoliittinen ohjelma.jpg

Lue lisää
       
         
 
       
         
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA
2012 - 2015

Kvalt
10.4.2012 § 22

  Suunnitelman tavoite on luoda lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille edellytykset terveelliseen ja turvalliseen kehitykseen ja elämään. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisessa puuttumisessa
  hyvis.jpg

Lue lisää
       
 
       
         
         
MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA
2016 - 2019

Kvalt
21.3.2016 § 50

  Ylä-Savossa tavoitteena on ollut luoda kotouttamisohjelmasta käytännön työkalu alueen viranomaisten käyttöön.
  kotouttamisohjelma.jpg

Lue lisää

     
         
         
VAMMAISPOLIITTINEN
OHJELMA

Kvalt
18.6.2012 § 40
  Vammaispoliittisen ohjelman tavoite on että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon sekä turvata vammaisneuvoston toimintaedelletykset.
  vammaispoliittinen ohjelma.jpg
        Lue lisää
         
         
         
VARHAISKASVATUS-
SUUNNITELMA

  Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on linjata kiuruvetisen varhaiskasvatuksen keskeisiä toimintaperiaatteita ja sisällöllisiä painotuksia.
  varhaiskasvatussuunnitelma.jpg

Lue lisää
         

       
         
         
YLÄ-SAVON SOTE
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA
2016 - 2020

Khall
24.8.2015 § 179

  Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen ohjelmassa on neljä kohderyhmää: lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntyvät (yli 65-vuotiaat). Ohjelma muodostuu kolmesta osa-alueesta: edistävä ja ehkäisenä työ, sairauden hoito sekä kuntoutus.
  mielenterveys- ja päihdesuunnitelma.jpg

Lue lisää
       

   
   
         
         
YLÄ-SAVON SOTE
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN
TURVALLISUUSSUUNNITELMA
2013 - 2016

  Yhteistoiminta-alueen turvallisuussuunnitelman tavoitteena on, yhdessä kuntalaisten kanssa, luoda entistä viihtyisämpi ja turvallisempi elinympäristö
  sote turvallisuussuunnitelma.jpg

Lue lisää