Uutiset
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän mediatiedote

19.12.2019

Toimenpidekirurgia omaksi toiminnaksi

Toimenpidekirurgia siirtyy 2.1.2020 alkaen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Kirurginen toiminta on ollut ulkoistettuna 1.1.2018 alkaen Suomen Terveystalo Oy:lle kahden vuoden määräaikaisella ostopalvelusopimuksella, joka päättyy tämän vuoden lopussa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tuotetaan pääsääntöisesti kirurgian ja silmätautien erikoislääkäreiden vastaanottopalveluita, polikliinisia toimenpiteitä ja paikallispuudutuksessa tehtäviä päiväkirurgisia leikkauksia leikkaussalissa.

Toiminta jatkuu Ylä-Savo SOTE kuntayhtymän omana toimintana aiemman kaltaisena ja joiltakin osin aiempaa kattavampana.

SOTEn eläinlääkintähuollon tilat Hingunniemeen

Yhtymähallitus hyväksyi ehdollisena vuokrasopimuksen, joka koskee Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Kiuruvedellä olevien eläinlääkintähuollon toimintojen siirtämistä kaupungintalolta Savon eläinsairaala Oy:n yhteyteen Kiuruveden Hingunniemeen. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän on tarkoitus rakentaa Hingunniemeen kunnaneläinlääkäreiden toimintaan soveltuvat tilat, jotka Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä vuokraa. Nykyistä paremmin eläinten hoitoon soveltuvien tilojen lisäksi eläinlääkintähuollon palveluiden keskittäminen Hingunniemeen tuo toiminnallisia yhteistyöetuja hevosten hoitoon erikoistuneen Savon eläinsairaalan kanssa.

TerveysKampuksen uudisrakennusosan rakentaminen käynnistyy

Yhtymähallitus hyväksyi TerveysKampuksen toisen vaiheen rakentamispäätöksen. Uudisrakennus rakennetaan nykyisen Iisalmen sairaalan parkkialueelle sairaalan ja terveyskeskuksen välittömään läheisyyteen. Rakennukseen siirtyvät päivystyksen, kuvantamisen ja Islab Oy:n laboratoriotoimintojen tilat sekä toimenpideyksikkö leikkaussalivalmiuksin, välinehuolto ja lääkekeskus ja näitä toimintoja tukevat tukipalvelut. Uudisrakennuksen kustannusarvio on 17,2 milj. € sisältäen riskivaraukset. Rakentaminen käynnistyy alkutalven 2020 aikana ja rakennus valmistuu loppukesällä 2021. Merkittävä investointi tukee alueen palvelurakennetta sekä mm. oman erikoissairaanhoidon palvelujen kehittymistä ja laajentumista. Kampus-hankkeen kolmannen vaiheen laajuudesta ja käynnistämisestä päätetään erikseen.

Sosiaalipäivystys siirtyy maakunnalliseksi toiminnaksi

Kuntayhtymän oma sosiaalipäivystys päättyy, kun Pohjois-Savossa käynnistyy maakunnallinen sosiaalipäivystys 1.1.2020.

Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksessä työskennellään 24/7 ja toiminnalla turvataan kiireellinen ja välttämätön apu kaikille väestöryhmille sosiaalisissa kriisi- ja hätätilanteissa. Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä, eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia. Sosiaalipäivystyksessä sosiaalialan ammattilainen päivystää sosiaalihuoltolain mukaisesti, ja toiminta perustuu viranomaisyhteistyöhön.

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112.
Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen 24/7 suora päivystysnumero asiakkaille on 044 7183930 (ei tekstiviestejä). Sosiaalipäivystäjät eivät voi ottaa vastaan asiakaspuheluita ollessaan kiireellisellä työtehtävällä.

Iisalmi 19.12.2019
Leila Pekkanen, toimitusjohtaja
Lisätiedot: terveysjohtaja Eija Jestola, ympäristöjohtaja Martti Veteli, TerveysKampus-hankkeen projektipäällikkö Anne-Mari Lappalainen ja hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen


   
Julkaistu 19.12.2019
 
« Takaisin listaan