TIEDOTTEET: Ylä-Savon SOTE
13.3.2020

Ylä-Savon SOTE: Tiedote varautumisesta pandemiatilanteeseen

Ylä-Savon SOTE:n mediatiedote 12.3.2020

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on päivittänyt pandemiasuunnitelman ja nimennyt koronavirustilanteeseen pandemiatyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on linjata toimenpiteet. Kuntayhtymän johtoryhmä vastaa häiriötilanteiden kokonaisjohtamisesta. Kuntayhtymässä noudatetaan valtakunnallisia ohjeita.

Tänään annettu ohjeistus on voimassa toukokuun loppuun, ellei sitä muuteta.

Kokoontumisiin, vierailuihin ja matkustamiseen rajoituksia

Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen tapahtuu pääosin etäyhteydellä. Vierailijoita ei oteta vastaan, eikä kuntayhtymästä tehdä vierailua rajoitettuna aikana.

Ulkomaan työmatkoja ei sallita ja kotimaan työmatkoja rajoitetaan vain välttämättömiin matkoihin. Lisäksi henkilöstölle suositellaan, että vapaa-ajan matkustamista vältetään.

Etätyötä suositellaan, mikäli se on mahdollista

Työntekijöille suositellaan etätyötä, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat.

Asumispalveluyksiköihin ja osastopalveluihin vierailurajoituksia

Hoitokodeissamme ja kotihoidossa noudatetaan kuntayhtymän, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ohjeita.
Rajoitus koskee henkilöitä,
• joilla on tartuntatautioireita, kuten kuume, yskä, hengitysvaikeus ja
• jotka ovat palanneet 14 vuorokauden sisällä ulkomailta, jossa koronavirusta esiintyy merkittävästi
• tai ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun COVID-19-tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

Karanteeni

Karanteenista ja eristämisestä päättää kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Leila Pekkanen

Pandemiatyöryhmä:
Terveysjohtaja Eija Jestola ja johtava lääkäri Anssi Uutela

Iisalmi 12.03.2020
Leila Pekkanen
toimitusjohtaja