TIEDOTTEET: Kiuruveden kaupunki
14.9.2020

Tiedote talouden tasapainottamisesta

Kiuruveden kaupungin tiedote 14.9.2020

Kiuruveden kaupunki kiittää asukkaitaan aktiivisesta osallistumisesta talouden tasapainottamisohjelman kommentointiin.

Talouden tasapainotustyöryhmän ja konsulttiyritys FCG-Perlaconin loppuraportti julkaistiin kuntalaistilaisuudessa 27.8.2020, jolloin avasimme myös kaksi kuntalaiskyselyä: kyselyn talouden tasapainottamisesta sekä kouluverkkokyselyn. Kyselyt olivat avoinna 27.8. – 11.9.2020. Talouden tasapainottamiskyselyyn saatiin 249 vastausta ja kouluverkkokyselyyn 777 vastausta.

Kouluverkkoselvitys

Yksi loppuraportissa esiin tuotu keino talouden tasapainottamiseksi on kouluverkon rakennemuutos, jossa peruskoulu keskitetään kaupungin taajamaan. Ehdotuksen tiimoilta järjestettiin neljä kuulemistilaisuutta:

7.9.2020 Rytkyn koulun kuulemistilaisuus
8.9.2020 Luupuveden koulun kuulemistilaisuus
9.9.2020 Lahnajoen koulun kuulemistilaisuus
10.9.2020 Kalliokylän koulun kuulemistilaisuus

Kouluverkkoselvitykseen liittyen saimme runsaasti palautetta, lausuntoja, sekä adressin, joka luovutettiin päättäjille erillisessä tilaisuudessa 12.9.2020.

Kuntalaispalautteen perusteella pyydettiin lisäselvitys

Kuulemistilaisuuksien saadun palautteen perusteella pyysimme FCG-Perlaconilta lisälaskelmat vielä kahdesta eri kouluverkkomallista. Ensimmäisessä mallissa keskustan koulun lisäksi Kiuruvedellä olisi kaksi kyläkoulua, Rytkyllä ja Luupuvedellä. Toisessa mallissa keskustan koulun lisäksi toimisi yksi kyläkoulu Luupuvedellä. Lisälaskelmat tullaan julkaisemaan lähiaikoina kaupungin verkkosivuilla.

Jotta lisälaskelmiin ja kuntalaispalautteeseen on mahdollista perehtyä riittävän hyvin, talouden tasapainotustyöryhmä esittää, että kouluverkkoon liittyvän asian käsittelyä lykätään noin kuukaudella. Kouluverkkoasia käsitellään hallituksessa 26.10.2020 ja valtuustossa 9.11.2020.

Muut esitetyt talouden tasapainottamiskeinot käsitellään alkuperäisen aikataulun mukaisesti eli hallituskäsittely on 21.9.2020 ja valtuustokäsittely 28.9.2020.

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka, 040 641 6603, jarmo.muiniekka@kiuruvesi.fi
sivistystoimen vastaava Katja Kajava, 040 838 7967, katja.kajava@kiuruvesi.fi
talous- ja hallintojohtaja Anne Koljonen, 040 670 5926, anne.koljonen@kiuruvesi.fi