Uutiset
Taajaman osayleiskaavan tarkistamisen ja päivityksen luonnos nähtävänä

Teknisessä palvelukeskuksessa on valmisteilla taajaman osayleiskaavan tarkistaminen ja päivitys. Kaava-alue käsittää nykyisen, voimassa olevan taajaman osayleiskaava-alueen.

 

Taajaman osayleiskaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidetään nähtävänä kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa, os. Harjukatu 2, 19.9.-19.10.2018.

 

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta nähtävänä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 28, 74701 Kiuruvesi tai sähköpostitse osoitteeseen mirja.nuutinen@kiuruvesi.fi.

 

Lisätietoja: kaavoittaja Mirja Nuutinen p. 040 7144 908 (ma-ke klo 8-14).

 

Kiuruvedellä 17.9.2018

Tekninen lautakunta

 

Taajaman_osayleiskaavaluonnos.pdf

Taajaman_osayleiskaava_selostusluonnos.pdf

Taajaman_osayleiskaava_OAS.pdf

Muinaisjäännösten_täydennysinventointi.pdf

Kulttuuriympäristöselvitys.pdf
   
Julkaistu 17.9.2018
 
« Takaisin listaan