24.6.2019

Taajaman osayleiskaava hyväksytty.

Kiuruveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.6.2019 § 25 hyväksynyt taajaman osayleiskaavan päivityksen ja tarkistamisen.

Hyväksymispäätös sekä kaava-asiakirjat ovat nähtävissä Kiuruveden kaupungin internetsivuilla kiuruvesi.fi>Hallinto ja päätöksenteko>esityslistat ja pöytäkirjat.

Kiuruvedellä 24.6.2019

Kaupunginhallitus