Uutiset
Lukion rehtori - sivistystoimen vastaavan viran hakuaikaa jatketaan

Kiuruveden kaupunki jatkaa
LUKION REHTORI – SIVISTYSTOIMEN VASTAAVAN VIRAN hakuaikaa

Lukion rehtori hoitaa sivistystoimen vastaavan tehtävät.
Lukion rehtori johtaa ja kehittää lukion toimintaa sekä hoitaa lukion hallinnolliset ja taloudelliset tehtävät. Hänen vastuullaan on opetuksen järjestäminen, sen pedagoginen kehittäminen ja yhteistyö muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa.

Sivistystoimen vastaavan tehtäviin kuuluvat opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen johtaminen, palvelukeskuksen hallinnosta ja palvelutoiminnasta vastaaminen sekä kehittäminen kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja sivistyslautakunnan alaisuudessa. Opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan ja sivistyslautakunnan esittelijän vastuu kuuluvat olennaisena osana sivistystoimen vastaavan tehtäviin. Sivistystoimen vastaava kuuluu kaupungin johtoryhmään.
 
Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palkkauksessa ja muissa palvelussuhteen eh-doissa noudatetaan kunnallista opetusalan virka- ja työehtosopimusta. Sivistystoimen vastaavan tehtävät huomioidaan palkkauksessa. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista kokemusta kun-nallishallinnosta sekä opetus- ja sivistystoimen hallinnosta. Toivomme hakijalta monipuolista käytännön osaamista lukion opettajuudesta, toiminnasta ja johtamisesta. Lisäksi arvostamme näkemystä lukion pedagogisesta kehittämisestä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta ja osaamista digitaalisen ylioppilastutkinnon järjestämisessä sekä kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta.
Virkaa valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilas-taan sekä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koe-aikaa. Virka täytetään 1.8.2019 alkaen.

Hakemukset tulee toimittaa 21.5.2019 klo 14.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi palvelun kautta, ei liitteitä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan ilman eri hakemusta.


Lisätietoja antavat:

va. sivistystoimen vastaava Matti Heikinmaa
040 828 1825, matti.heikinmaa@kiuruvesi.fi

lukion rehtori Arja Pentikäinen,
040 838 7967, arja.pentikainen@kiuruvesi.fi   
Julkaistu 30.4.2019
 
« Takaisin listaan