Siirry sisältöön
TIEDOTTEET: Kiuruveden kaupunki
19.1.2023

Kiuruveden kaupunkikeskustan koulujen sisäilmatutkimukset ovat valmistuneet – tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin on ryhdytty

Kiuruveden kaupungin tekninen palvelukeskus on teettänyt Kiuruveden yläkoululle sekä Nivan ala-asteelle laajat sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset.   

Rakennusten käyttäjät ovat havainneet puutteita sisäilman laadussa ja tehneet niistä tarvittavia sisäilmailmoituksia. Asian ratkaisemiseksi Kiuruveden kaupunki on teettänyt tutkimuksia rakennusten sisäilman laatuun liittyen. Tutkimuksissa on otettu erilaisia näytteitä koulujen rakenteista ja pinnoista, suoritettu rakenteita vahingoittamattomia mittauksia sekä selvitetty muita mahdollisia sisäilmanongelmien aiheuttajia ja lähteitä. Tutkimukset ja niiden raportointi on toteutettu vuoden 2022 loppupuolella. Tutkimussuunnitelmien laadinnasta on vastannut Sitowise Oy ja varsinaisesta tutkimuksesta Kiwa Inspecta Oy vastuuhenkilönään rakennusterveysasiantuntija Asko Karvonen (RI, RTA).   

Kiuruveden kaupungin laajennettu sisäilmatyöryhmä käsitteli ja tutustui yhdessä tutkimustuloksiin rakennusterveysasiantuntija Asko Karvosen johdolla 19.tammikuuta. Lisäksi koulujen opetushenkilöstölle järjestetään tiedotustilaisuus samana päivänä.   

Tarkat tutkimustulokset tullaan esittelemään oppilaiden vanhemmille 15.helmikuuta. Kutsu ja tarkemmat tiedot tutkimustulosten esittelytilaisuuteen liittyen lähetetään oppilaiden vanhemmille Wilma-järjestelmän kautta. Lisäksi kaupunginvaltuutetuille tullaan järjestämään valtuustoseminaari samasta aiheesta 15.helmikuuta. Asiantuntijana molemmissa tilaisuuksissa on paikalla tutkimuksista vastannut rakennusterveysasiantuntija Asko Karvonen.  

Kaupungin laajennettu sisäilmatyöryhmä on kokouksessaan (19.1.2023) linjannut, että tehtyjen tutkimusten pohjalta tehdään tarvittavat jatkotutkimukset ja jatkotoimenpiteiden suunnittelua jatketaan. Näin varmistetaan se, että kaikki tarvittavat toimenpiteet pystytään toteuttamaan lisäselvitysten jälkeen viivytyksettä ja koululaisille sekä henkilöstölle pystytään varmistamaan turvalliset ja terveelliset tilat niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä Kiuruveden kaupungissa.   

Kiuruveden kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä asian ratkaisemiseksi moniammatillisesti mm. työterveyshuollon edustajien, terveystarkastajan sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Lisäksi Kiuruveden kaupunki laatii tarvittavan selvityksen AVI:lle jatkotoimenpiteistä, joihin tehtyjen tutkimusten pohjalta ryhdytään.   

Kiuruveden taajamassa sijaitsevat Yläkoulu ja Nivan ala-aste ovat molemmat alun perin koulukäyttöön 1950-luvulla rakennettuja rakennuksia, joita on laajennettu, muokattu ja korjattu useaan otteeseen kuluneiden vuosikymmenten aikana.