Uutiset
Kaupunkistrategian tavoitteiden väliarviointi

Kokonaisuutena valtuusto arvioi, että asetetut tavoitteet oli saavutettu kohtuullisesti.
Kiuruveden kaupunginvaltuusto arvioi kaupunkistrategian tavoitteiden toteumista seminaarissaan syyskuussa. Arvioinnin pohjaksi koottiin tietoa tilastolähteiden lisäksi hyvinvointikyselyllä ja yrityksille suunnatulla kyselyllä sekä kuntalaisilta pyydetyllä arvioinnilla kaupungin onnistumisesta tavoitteissaan. Strategian tavoitteiden arviointia varten valtuusto on hyväksynyt erillisen mittariston. Nyt suoritetun arvioinnin yhteydessä mittaristoon lisättiin uusia kriteereitä.

Kokonaisuutena valtuusto arvioi, että asetetut tavoitteet oli saavutettu kohtuullisesti.

TAVOITE 1: Tasapainoinen ja mahdollistava talous

Tasapainotavoitteita ei saavutettu. Toisaalta talouteen vaikuttavat suuresti ulkoiset tekijät, vero- ja valtionosuustulot ja sote-menot, joihin kaupungilla on vain rajallisesti vaikuttamismahdollisuuksia. Kaupungin velkaantuneisuus ja paine sote-kustannusten kasvuun ovat isoimmat huolenaiheet.

Uudet mittarit:
Tytäryhtiöiden tavoitteet: Kiuruveden kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2018 – 2021 –asiakirja


TAVOITE 2: Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen

Tavoitteeseen liittyen järjestettiin laaja kuntalaiskysely. Koettu hyvinvoinnin tila oli yleisesti hyvällä tasolla ja hyvinvointipalveluihin oltiin tyytyväisiä. Työelämän ja opiskelujen ulkopuolella olevien ns. NEET-nuorten määrä on laskussa. Valtuuston huolenaiheita olivat sote-kustannusten kehitys ja se, että omia/kuntayhtymän lääkäreitä ei ole saatu terveyskeskukseen. Keskustelussa nousivat esille myös julkisten tilojen esteettömyys sekä ikäihmisten yksinäisyys.

TAVOITE 3: Vetovoimainen maalaiskaupunki

Poismuuttoliike jatkuu. Kaupunki on lisännyt markkinointitoimia ennen kaikkea sosiaalisessa median ja tonttimarkkinoinnin osalta. Kiuruveden Yrittäjät arvioivat että juuri markkinointi ja näkyvyys kaipaavat kehittämistä. Markkinointia tulee kehittää laatimalla vuosisuunnitelma toimenpiteistä, joiden seurataan systemaattisesti.

Uudet mittarit:
Hyvinvointi-investoinnit (millaisia investointeja tehty ja euromäärät)
Markkinointi: käytetyt eurot ja merkittävimmät tulokset


TAVOITE 4: Yrityksiä ja työpaikkoja

Työpaikkojen määrän merkittävä kasvu ja työttömyyden lasku ovat olleet selkeitä onnistumisia. Tietoliikenneyhteyksiä, kuten taajaman valokuitupalveluja tulee kehittää. Uusia mahdollisuuksia ovat bioenergia, ennen kaikkea lietteestä jalostettava liikennepolttoaine sekä luontomatkailu.

Uudet mittarit:
Kaupungin avoimet työpaikat ja hakijoiden määrät
Investointiavustusten määrä maatiloille ja teollisuusyrityksiin
Syntyneet työpaikat
Lopettaneiden yritysten ja maatilojen määrät


   
Julkaistu 3.1.2020
 
« Takaisin listaan