Uutiset
Kalliojärvi- Toiviaisjärvi- Hautajärven seudun rantaosayleiskaavan osittainen voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2018 Kalliojärvi-Toiviaisjärvi-Hautajärven seudun rantaosayleiskaavan, joka koskee seuraavien järvien ja lampien ranta-alueita: Aittojärvi, Vaaksjärvi, Heinälampi, Karankajärvi, Kalliojärvi, Löytänänjärvi, Kangasjärvi, Kalettomanlampi, Toiviaisjärvi, Juurikkajärvi, Mustalampi, Tivonlampi, Mikkelinlampi, Suolampi, Keskilampi, Hoikkalampi, Poskilampi, Kilpijärvi, Metsäjärvi ja Hautajärvi. Kaavasta on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus on 25.2.2019 § 35 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Kalliojärvi-Toiviaisjärvi-Hautajärven seudun rantaosayleiskaavan tulemaan osin voimaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymästä rantaosayleiskaavasta jäävät tulematta voimaan muutoksenhaun kohteena olevat Kalliojärven luo- alueet sekä Kalettomanmäen luo- alue.

Rantaosayleiskaava tulee osittain voimaan tällä kuulutuksella kaupunginhallituksen määräämällä tavalla.

Kiuruvedellä 13.3.2019

Kaupunginhallitus

Kaava-aineisto

    
Julkaistu 13.3.2019
 
« Takaisin listaan