Uutiset
Kalliojärven-Toiviaisjärven-Hautajärven seudun rantaosayleiskaavaehdotus nähtävänä

Teknisessä palvelukeskuksessa on valmisteltu Kalliojärven-Hautajärven-Toiviaisjärven seudun rantaosayleiskaavaehdotus, joka koskee seuraavien järvien ja lampien ranta-alueita: Aittojärvi, Vaaksjärvi, Heinälampi, Karankajärvi, Kalliojärvi, Löytänänjärvi, Kangasjärvi, Kalettomanlampi, Toiviaisjärvi, Juurikkajärvi, Mustalampi, Tivonlampi, Mikkelinlampi, Suolampi, Keskilampi, Hoikkalampi, Poskilampi, Kilpijärvi, Metsäjärvi ja Hautajärvi.

Kaavaehdotus pidetään nähtävänä kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa, osoite Harjukatu 2, 19.9.-19.10.2018 välisenä aikana. Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisina tekniselle lautakunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä osoitteeseen Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 28, 74701 Kiuruvesi tai sähköpostitse osoitteeseen mirja.nuutinen@kiuruvesi.fi.

Lisätietoja: kaavoittaja Mirja Nuutinen p. 040 7144 908 (ma-ke)                                                                                                                                                      

Kiuruvedellä 17.9.2018

Tekninen lautakunta

Kaavakartta 1 Kalliojärvi royk-ehdotus.pdf

Kaavakartta 2 Kalliojärvi royk-ehdotus.pdf

Kaavakartta 3 Kalliojärvi royk-ehdotus.pdf

Selostus Kalliojarvi royk-ehdotus.pdf

Vastine_luonnos.pdf

Liite 1 OAS.pdf

Liite 2 Muinaisjäännösinventointi.pdf

Liite 3 Luonto- ja maisemaselvitys.pdf

Liite 4 Linnustoselvitys.pdf

Liite 5 Rantojen mitoitusaluejako.pdf

Liite 6 Mitoitustaulukko.pdf

Liite 7 Kalliojärven_sedimentti.pdf

Luontoselvityksen_liitekartat_1.pdf

Luontoselvityksen_liitekartat_2.pdf

Luontoselvityksen_liitekartat_3.pdf
   
Julkaistu 17.9.2018
 
« Takaisin listaan