Uutiset
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY KIURUVEDEN KAUPUNGISSA


EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Kiuruveden kaupungin toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Asetuksen tarkoituksena on varmentaa henkilötietojen asianmukaista käsittelyä, vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Rekisteröidyillä yksityishenkilöillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kiuruveden kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikan 11.6.2018. Politiikan tavoitteena on luoda yhdenmukaiset toimintaperiaatteet ja käytännöt hyvän tietosuoja- ja tietoturvatason toteuttamiseksi. Politiikassa määritellään kaupungin tietosuoja- ja tietoturvatyön tavoitteet, vastuut, toimintatavat, valvonta ja seurantajärjestelmä. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa ja sen perusteella annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan kaupungin kaikessa toiminnassa ja ne koskevat kaikkia Kiuruveden kaupungin palveluksessa olevia viranhaltijoita, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, tytäryhtiöitä sekä erikseen toimeksiantosopimuksin sovittuja ulkopuolisia palvelun toteuttajia. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaan pääset tutustumaan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: http://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Kuntatietoa/Suunnitelmat-ja-ohjelmat.

Kaupungin internet-sivuilta löytyy Tietohallinnon alta lisätietoa tietoturvasta sekä koonti kaupungin käyttämistä henkilötietorekistereistä. Lisäksi kuntalaisten ja asiakkaiden saatavilla on lomakkeet omien tietojen tarkistamiseen sekä poistamiseen, korjaamiseen ja täydentämiseen. Lomakkeisiin ja henkilörekisterien tietosuojaselosteisiin pääset tutustumaan osoitteessa:

http://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Hallinto-ja-paatoksenteko/Tietohallinto/Tietoturva.

 

Lisätietoja:

Kiuruveden kaupungin tietohallinto- ja tietoturvavastaava (27.7. asti)

Noora Pajari
vs. kaupunginsihteeri
p. 040 670 5926
noora.pajari(at)kiuruvesi.fi

 

Jarmo Muiniekka

Kaupunginjohtaja
p. 040 641 6603
jarmo.muiniekka(at)kiuruvesi.fi   
Julkaistu 20.7.2018
 
« Takaisin listaan