Siirry sisältöön
Yleistä

Presidentin vaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali su 11.2.2024.

Lue lisää vaaleista vaalit.fi-sivuilta.

 

Vaalipäivänä äänestäminen 

Varsinainen vaalipäivä on su 28.1.2024 klo 9.00 - 20.00 äänestyspaikkana toimii Kiuruveden kaupungintalo.

Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. 

Äänioikeus
Äänioikeus Presidentin vaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.
 
Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys kotimaassa ke 17.1.2024 - ti 23.1.2024.
Ennakkoäänestys ulkomailla ke 17.1.2024 - la 20.3.2024.

Mahdollinen toinen vaali (toinen kierros) 

Ennakkoäänestys kotimaassa ke 31.1.2024 -  ti 6.2.2024.
Ennakkoäänestys ulkomailla ke 31.1.2024 - la 3.2.2024.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestyspaikalla vaalivirkailijalle. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti.

Jos äänestäjällä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa. 

Iisalmen poliisiasema   Kuopion poliisiasema

Virrankatu 2 Suokatu 44 B
74100 IISALMI 70100 KUOPIO