• Suomeksi
  • Svenska
  • In English
  • Po Rysski
  • Deutsch
  • Eesti keeles
- Tekstikoko + Tulosta
Etusivu / Vaikuttaminen / Vaalit / Presidentinvaalit 2018 / Kotiäänestys ja laitosäänestys

Kotiäänestys ja laitosäänestys

Kotiäänestys

 
Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kysynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestys vaatii erillisen ilmoituksen, joka tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse.
ILMOITUS KOTIÄÄNESTYKSESTÄ ON TEHTÄVÄ KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE VIIMEISTÄÄN TIISTAINA 16.1.2018 klo 16.00. (Mahdollisessa toisessa vaalissa ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16.00.)

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.
Ilmoituslomakkeita on saatavana kaupungintalon infopisteestä tai internetistä osoitteesta www.vaalit.fi
Puhelimitse voi ilmoittautua numeroihin 040 527 2171, 040 516 3696 tai 040 670 7097.
 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa
asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen
kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muista, että myös omaishoitaja pitää ilmoittaa kotiäänestykseen!

Kotiäänestys toimitetaan jonain ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9.00 – 18.00.
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
   
   
   
   

Laitosäänestys

   
Jos olet ennakkoäänestyksen aikana esimerkiksi hoidettavana sairaalassa, vanhainkodissa, hoivakodissa tai palvelutalossa, voit äänestää ennakkoon laitosäänestyksessä. Laitoksissa voivat äänestää niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Laitosäänestys toimitetaan erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

Huomaa, että henkilökunta tai vierailijat eivät ole oikeutettuja äänestämään laitosäänestyksessä.

Laitosäänestyspaikkoina Kiuruvedellä toimivat seuraavat laitokset: 
 
Terveyskeskus
Nivankatu 31
Virranranta
Kuorevirrankatu 13
Parkonmäen hoitokoti Parkonmäentie 30
Attendo Kallionsydän Kaijanlammentie 5
Rinnekoti Rinnekatu 4
Kiururinne I ja Kiururinne II
Rinnekatu 4
Paavonkoti Paavo Tikkasentie 4
Sotainvalidien asuintalo Lähteentie 19
 
 
Laitosäänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen aikaan, päivämäärä ilmoitetaan laitokselle erikseen.
Äänestäminen tapahtuu ilmoitettuna päivänä klo 9.00 - 18.00 välisenä aikana.