Siirry sisältöön
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava viimeistään ti 16.1.2024 klo 16.00. Kiuruveden kaupungin keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan äänestää kotona. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan jonain ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9.00 - 18.00 Tarkempi ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Ilmoittautumislomakkeita kotiäänestyksen saa kaupungintalon infopisteestä ja tästä linkistä.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen puhelimitse p. 040 670 7097, 040 527 2131, 040 516 3696, 040478 2217. Täytetyn lomakkeen voi toimittaa keskusvaalilautakunnalle osoitteella PL 28, 74700 KIURUVESI ja sähköpostitse kirjaamo@kiuruvesi.fi