Siirry sisältöön
Yleistä

Suomeen on perustettu 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömän, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Alue vaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 alkaen.

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan erillisinä vaaleina sunnuntaina 23.1.2022. Kiuruvesi kuuluu Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen, johon valitaan 69 valtuutettua.

Vaalit tullaan järjestämään tammikuussa 2022 epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Äänestäjille tutuksi tulleet varotoimet, kuten käsihuuhde, maski ja väljempi jonotus ovat käytössä tarvittaessa myös aluevaaleissa.


Ehdokas asettelu

Vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa sitä, että puolue saa valittavaan toimielimeen, tässä tapauksessa aluevaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin se saa ääniä vaaleissa. Jos puolue saa noin 20 % vaaleissa annetuista äänistä, sen tulisi saada myös noin 20 % jaettavina olevista paikoista. Suhteellisuus toteutetaan aluevaaleissakin ns. d’Hondt’in menetelmällä, jota meillä käytetään jo eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

Äänioikeus
Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.
Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää aluevaaleissa yhdellä seuraavista tavoista: Vaalipäivänä äänestäminen, Äänestäminen ennakkoon, Laitosäänestys, kotiäänestys ja kirjeäänestys sekä laivaäänestys.
Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestyspaikalla vaalivirkailijalle. Tämän vuoksi henkilöllisyystodistuksen on oltava mukana. 


Vaalipäivänä äänestäminen 
Varsinainen vaalipäivä on su 23.1.2022 klo 9.00 - 20.00.
Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. 

Äänestäminen ennakkoon
Ennakkoäänestys kotimaassa 12.1.2022 - 18.1.2022
Ennakkoäänestys ulkomailla 12.1.2022 - 15.1.2022

Yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Laitosäänestys
Ajankohta ilmoitetaan lähempänä vaaleja.

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys
Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava omalle kotikunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Kirjeäänestys
Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Laivaäänestys
Ulkomailla olevan suomalaisen laivan henkilökunta saa äänestää laivassa ennakkoäänestysaikana.