Huttunen Kaisa

Luottamustehtävä

valtuutettu
teknisen lautakunnan jäsen
rakennusvalvontajaoston jäsen
kaupunginhallituksen varajäsen


Virat ja toimet, ammatit ja tehtävät

maatalousyrittäjä
 
          

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

Lihakunnan hallintoneuvosto
Ylä-Savon aluekonttorin säästöpankkitoimikunta
MTK-Pohjois-Savo - johtokunnan jäsen, maaseutunuorten valiokunnan jäsen
MTK- Keski- ja Itä-Suomen liittojen kuluttajatyövaliokunta


Kaupungin valitsemat tehtävät

Ylä-Savon SOTE, ympäristölautakunta - puheenjohtaja

            

Taloudellisen aseman sidonnaisuudet

EI
 
        

Muut sidonnaisuudet

EI