Tammi-helmikuussa 2019 Pohjois-Savossa järjestettiin asukkaille suunnattu  kysely, jolla kartoitettiin asukkaiden kokemuksia heidän omasta hyvinvoinnistaan. Kyselyyn pystyi osallistumaan joko verkossa tai täyttämättä papaerilomakkeen.

Tutkimuksessa vastaaja kertoi mm.

  • mitkä asiat vahvistavat hänen hyvinvointiaan ja mitä voisi ja tulisi parantaa
  • millaiseksi hän kokee itsensä ja tämänhetkisen elämäntilanteensa
  • miten hänen asuinalueensa vaikuttaa hyvinvointiin
  • kuinka onnellinen hän kokee olevansa
  • mitä hän haluaisi saattaa tiedoksi (sana vapaa)

Kiuruveden osalta vastauksia tuli kaikkiaan 153 kpl. Kyselyn avulla saatuja tietoja käytetään mm. lakisääteisen, vuosittaisen hyvinvointirapotin laatimisessa.

Tutustu kyselyn tuloksiin