Siirry sisältöön

Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Avoimen päiväkodin toimintaan osallistuminen on perheille maksutonta, eikä sinne vaadita ennakkoilmoittautumista.

Puuhakerhojen kerhomaksu on 48 € / kk (2 kertaa / vk) ja 24 € / kk (1 kerta / vk).  Puuhakerhoista ja avoimesta toiminnasta voi kysellä enemmän päiväkoti Kimpan johtajalta 

 

Mervi Kananen-Kärkkäinen, päiväkoti Kimpan johtaja, p. 040-1848825

Kiuruveden kaupungin avoimen päiväkodin Facebook sivuille pääsee tästä linkistä.
Sieltä löytyy mm. avoimen päiväkodin kuukausiohjelmat.

Avoin päiväkoti

Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille. Perhepäivähoitajat  voivat käyttää avoimen päiväkodin palveluja sovitusti.  

Avoimessa päiväkodissa lapsilla on mahdollisuus leikkiä ja harjoitella sosiaalisia taitoja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Vanhemmat voivat keskustella kasvatuksesta, lapsen kehityksestä, vanhemmuudesta ja lapsiperheen arjesta muiden perheiden ja alan ammattilaisten kanssa.
 
Toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa vanhemmat huolehtivat lapsistaan. Ohjelmaan kuuluu vapaata yhdessäoloa, leikkiä, arjen kokemusten vaihtamista, ohjattuja toimintahetkiä, sekä vanhempien toivomusten mukaan asiantuntijavierailuja ja muuta ohjelmaa. Suosittelemme, että ryhmässä vietettävä yhtäjaksoinen aika on enintään kolme tuntia kerrallaan. Toiminta on maksutonta, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. 

 

Osoite: Nuorisotalo / Kuorevirrankatu 10
Aukioloajat 1.11.2018 alkaen:
maanantaisin klo 9.00 - 13.00
keskiviikkoisin klo 9.00 - 13.00
torstaisin klo 9.00 - 12.00
perjantaisin klo 9 - 12.00

Puh. 040 516 2128

Varhaiskasvatuksen kerhot

Puuhakerhot

Kerhotoiminta on tarkoitettu lapsille, joilla ei ole vanhempien työn tai opiskelun vuoksi varsinaista päivähoidon tarvetta sekä lapsille, joiden perhe saa kotihoidontukea

Varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan ei ole mahdollista osallistua jos lapsella on kunnallinen tai yksityinen päiväkoti-, perhepäivähoito- tai esiopetuspaikka eikä sellainen lapsi, jonka perhe saa yksityisen hoidon tukea.

Toiminta on monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa, ohjattua ja tavoitteellista. Se perustuu vanhemmuuden ja kotikasvatuksen tukemiseen yhteistä kasvatuskumppanuutta korostaen. Ohjaajina toimivat lastentarhanopettaja ja lastenhoitajat.
Kerhoon otetaan ensisijaisesti kolme vuotta täyttäneitä lapsia. Kerhopaikkaa haetaan pääsääntöisesti sähköisesti WEB-linkin kautta. Kerhoon osallistuminen ei vaikuta lapsiperheen muihin etuuksiin.
Kerhossa ei tarjota aterioita, mutta evästauolle lapsella on hyvä olla mukanaan omat pienet eväät.

Puuhakerhot toimivat 1.9.2016 alkaen
tiistaisin klo 9.00 - 12.00
torstaisin klo 9.00 - 12.00

Puh. 040 516 2128