Turkistuottajien lomituspalvelut

Turkistuottaja on oikeutettu vastaavantyyppiseen lomituspalveluun kuin muutkin eläintilojen maatalousyrittäjät. Lomituksen voi järjestää itse tai paikallisyksikön eli Ylä-Savon lomituspalveluiden kautta.

Hae kirjallisesti oikeutta turkistuottajan lomituspalveluihin lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä. Tee seuraavaa vuotta koskeva hakemus lokakuun loppuun mennessä. Tee hakemus lomakkeella Tilakohtainen turkistuottajan lomituspalveluhakemus. Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin, jos järjestät lomituspalvelusi itse.

Kun olet järjestänyt lomituksen, hae korvausta viimeistään lomituksen alkamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä lomakkeella Turkistuottajan itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus.

Ota yhteyttä Ylä-Savon lomituspalveluihin.

Oikeus turkistuottajan lomituspalveluihin on turkistuottajalla, jolla on lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Turkistilan pitää olla verotettu elinkeinotoiminnan verottamisesta annetun lain (EVL) mukaan ja turkiseläimiä pitää olla vähintään 6 kotieläinyksikköä.

Vuosiloma on turkistuottajalle maksutonta, mutta lisävapaa on maksullista.

Verkkoasiointi

Lomitusnetti

Lomitusnetissä hoidat sähköisesti maatalouslomituspalveluihin liittyviä asoitasi.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Tilakohtainen turkistuottajan lomituspalveluhakemus

Tilakohtaisella turkistuottajan lomituspalveluhakemuksella haet turkistuottajan lomituspalveluita.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Turkistuottajan itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus

Turkistuottajan itse järjestetyn lomituksen korvaushakemuksella voit hakea korvausta itsellesi järjestämästä lomituksesta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Turkistuottajalla on oikeus lomituspalveluihin. Lomituspalveluja hoitavat usean kunnan alueella toimivat paikallisyksiköt.

Turkistuottajan lomituspalvelut ovat vuosiloma ja lisävapaa. Tilan turkistuottajat voivat yhdessä valita, käyttävätkö paikallisyksikön palveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse. Jos turkistuottaja on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva lomittaja tekee turkistuottajan välttämättömät päivittäiset turkishoitotyöt turkistuottajan ollessa vuosilomalla. Lisävapaata turkistuottaja voi ostaa muihinkin turkiseläinten hoitotöihinsä.

Jos turkistuottaja on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palveluntuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Laki turkistuottajien lomituspalveluista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091264

Liittyvät palvelut

Löytöeläinpalvelut

Kiuruvedellä löytöeläinpalveluita hoitaa Kiuruveden Löytölä

Katso tiedot

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Kiuruveden lomituspalveluista vastaa Ylä-Savon lomituspalvelut ja toimintaa hallinnoi Iisalmen kaupunki.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut