Talousveden laskutus

Talousvesi laskutetaan kolmen kuukauden välein. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot velvoittavat kiinteistön omistajaa seuraamaan vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Vesimittarin lukema suositellaan ilmoittamaan säännöllisesti, mutta vähintäänkin kerran vuodessa. Laskutus perustuu voimassa oleviin maksuihin.

Vesimittarilukeman voi ilmoittaa sähköisesti Kulutus-webissä tai palauttamalla postin mukana tuleva ilmoituslomake Kiuruveden kaupungintalolla sijaitsevaan tekniseen palvelukeskukseen.

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus ilmoittaa vesimittarin lukema, kun vesilaitos sitä tiedustelee.

Ilmoita vesimittarilukema verkossa Kulutus-webin kautta tai palauta postissa tuleva ilmoituslomake Kiuruveden kaupungintalolla sijaitsevaan tekniseen palvelukeskukseen.

Vesimaksut peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Verkkoasiointi

Kulutus-web

Kulutus-webissä voi ilmoittaa vesimittarilukeman sähköisesti.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Kiuruveden kaupunki - vesihuollon maksut

Vesihuollon hinnasto

Lisää tietoa
Avaa linkki

Vesilaitoksen toimittama talousvesi on maksullista. Asunto-osakeyhtiöissä vesi laskutetaan asukkailta yleensä kuukausittain. Pieniä kiinteistöjä, kuten omakotitaloja, voidaan laskuttaa muutaman kerran vuodessa. Puhtaan veden hintaan vaikuttavat vedenoton, veden käsittelyn ja jakeluverkoston kustannukset.

Veden kulutusta mitataan kiinteistökohtaisilla vesimittareilla.

Myös jäteveden käsittely on maksullista. Hinta muodostuu viemäriverkoston ja jäteveden käsittelyn kustannuksista. Jäteveden käsittely on tavallisesti kalliimpaa kuin puhtaan veden osto. Sako- ja umpikaivolietteiden ja esimerkiksi kanaloiden pesuvesien käsittelymaksut ovat korkeampia kuin tavanomaisen talousjäteveden käsittelymaksut.

Vesihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010119

Liittyvät palvelut

Vesiosuuskunta-avustukset

Katso tiedot

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Katso tiedot

Vesimittarin asennus, poisto ja muut mittarityöt

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut