Rasitetoimitus asemakaava-alueella

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen (esim. venevalkama). Rasite liittyy aina kiinteistöön.

Hae rasitetoimitusta, jos haluat perustaa tai muuttaa kiinteistösi olemassa olevia rasiteoikeuksia. Ainoastaan laissa määriteltyjä rasitetyyppejä voidaan perustaa, siirtää, poistaa tai muuttaa.

Rasitteen perustaminen vaatii kiinteistön omistajilta sopimuksen. Rasitesopimuksessa on huomioitu keskeisimmät asiat, joista omistajien tulisi sopia. Sopimuksen perusteella kiinteistön omistaja voi hakea rasitetoimitusta oikeuden perustamista ja kiinteistörekisteriin merkitsemistä varten.

Hae rasitetoimitusta kunnan kiinteistötoimelta tai Maanmittauslaitokselta.

Rasitetta haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen liiteenä tulee olla sopijaosapuolten välinen rasitesopimus.

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta.

Palvelu on maksullinen.

Maanmittauslaitos perii rasitetoimituksesta maksun oman hinnastonsa mukaan.

Lomakkeet

Maanmittaustoimitushakemus

Lomake, jolla haetaan maanmittaustoimitusta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rasitesopimus

Rasitesopimuksessa kiinteistöjen omistajat sopivat pysyvän käyttöoikeuden perustamisesta toisen maalle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kiuruvesi - Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Lisää tietoa
Avaa linkki

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasite tarkoittaa pysyvää oikeutta esimerkiksi kulkuyhteyttä, ajoneuvon pitämistä tai vesi-, viemäri- tai sähköjohdon sijoittamista varten tarvittavaan alueeseen.

Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.

Kaupunkien asemakaava-alueilla rasitteen perustamisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kiinteistönmuodostamislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554

Liittyvät palvelut

Kaupanvahvistus

Kaupanvahvistuksessa vahvistetaan kiinteistön luovutus kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien ollessa läsnä.

Katso tiedot

Osoitteen määrittäminen

Osoitteen määrittämiseen saa apua teknisestä palvelukeskuksesta.

Katso tiedot

Tonttijako

Maanomistaja voi hakea tonttijakoa Kiuruveden kaupungilta.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut