Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja sekä lupapäätösten yhteydessä ja rakentamisen aikana syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia ja erityissuunnitelmia. Asiakirjojen saatavuus vaihtelee lupakohtaisesti. Vanhimmat piirustukset ovat 1940-luvulta.

Lupapiirustuksista ja muista asiakirjoista on mahdollista saada tilauksesta kopioita rakennusvalvonnan taksan mukaista korvausta vastaan. Arkistopalvelutilaukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse.

Asiakirjatilauksesta tulee ilmetä seuraavia asioita:

- tilaajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- laskutusosoite (y-tunnus tai henkilötunnus vaaditaan)

- haettavan kohteen kiinteistötunnus ja/tai osoite

- mitä piirustuksia tai asiakirjoja halutaan kopioitavan

- otetaanko asiakirjoista paperikopioita vai pdf-skannauksia

- asiakirjakopioiden toimitustapa (kirjepostina, sähköpostin liitteenä tms.)

Mitä vanhemmasta luvasta on kysymys nopeuttaa asiakirjojen hakua ja etsimistä oleellisesti, jos tiedossa on alkuperäinen luvanhakija tai luvan myöntövuosi tai lupatunnus. Arkistohakuun kannattaa varata 1-3 arkipäivää. Kesäaikana tulee varautua pitempään toimitusaikaan ja esimerkiksi vuosilomien aikana arkistopalvelu ei ole käytettävissä.

Voit tutustua piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Arkiston asiakirjoja voit tarvittaessa kopioida arkistossa, mutta et voi saada niitä ulkopuolelle lainaan.

lähetä asiakirjatilaus sähköpostiviestinä rakennusvalvontaan osoitteeseen tarja.kaurtola@kiuruvesi.fi.

Kirjoita viestiin vähintään seuraavat tiedot.

- tilaajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- laskutusosoite (y-tunnus tai henkilötunnus vaaditaan)

- haettavan kohteen kiinteistötunnus ja/tai osoite

- mitä piirustuksia tai asiakirjoja halutaan kopioitavan

- otetaanko asiakirjoista paperikopioita vai pdf-skannauksia

- asiakirjakopioiden toimitustapa (kirjepostina, sähköpostin liitteenä tms.)

Jos sinulla on tiedossasi alkuperäisen luvanhakijan nimi, luvan myöntövuosi tai lupatunnus, kirjaa myös nämä tiedot viestiin.

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Palvelupaikat

Kiuruveden kaupungintalo

Kiuruveden kaupungintalolta löytyvät kaupungin useimmat toimistopalvelut

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:45
Ke - To: 08:00 - 15:45
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831

Liittyvät palvelut

Rakennuslupa

Lähes kaikki rakentaminen vaatii luvan.

Katso tiedot

Korkotukilainat

Lainan myöntää pankki, vakuutusyhtiö tai muu luottolaitos. Korkotukilainaksi sen hyväksyy kunta.

Katso tiedot

Osoitteen määrittäminen

Osoitteen määrittämiseen saa apua teknisestä palvelukeskuksesta.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut