Päiväkotihoito esiopetusikäisille

Satumetsän päiväkodissa toimii esiopetusryhmä Peipposet, joka on tarkoitettu niille lapsille, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi myös päivähoitoa.

Esioppilaiden kerhotoiminta järjestetään esiopetusluokissa jäähallilla. Toiminnasta vastaa päiväkoti Kimppa. Kerhotoiminta on tarkoitettu niille esikoululaisille, jotka eivät tarvitse varsinaista päivähoitoa.

Esikoululaisen päiväkotihoitoa haetaan lomakkeella "varhaiskasvatushakemus".

Esikoululaisten kerhotoimintaan haetaan lomakkeella "hakemus esioppilaiden kerhotoimintaan".

Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Esiopetus on maksutonta, mutta päivähoito on maksullista.

Päivähoidon maksuihin vaikuttavat perheen koko, vanhempien tulot ja varhaiskasvatukseen varattu aika.

Kerhomaksut määräytyvät kerhopäivien ja ajan mukaan.

Verkkoasiointi

varhaiskasvatuksen verkkoasiointi nykyisille asiakkaille

Jos lapsesi on hoidossa, voit asioida tätä kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Kiuruvesi - Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen sivut.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Esiopetusta annetaan aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Alakoulussa järjestettävän esiopetuksen jälkeen lapset joko haetaan kotiin tai he siirtyvät saatettuina päiväkotiin tai esimerkiksi kerhoihin.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Koulu- ja päiväkotiruokailu

Katso tiedot

Perhepäivähoito esiopetusikäisille

Katso tiedot

Ryhmäperhepäivähoito

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut