Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytyksetön toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun ajaksi. Maatalousyrittäjälle luodaan edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuus riittävään lepoon ja toipumiseen sairaus- ym. tilanteissa.

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, mutta ei kasvinviljelijöillä. Lomituspalvelua voi saada myös sairauden, tapaturman tai työkyvyttömyyden perusteella. Maatalousyrittäjällä on oikeus saada lomittajan apua myös esimerkiksi kuntoutuksen, sairaan lapsen hoidon, raskauden ja synnytyksen takia.

Palvelu on maksullinen.

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista peritään täysi tai alennettu maksu.

Verkkoasiointi

Lomitusnetti

Lomitusnetissä hoidat sähköisesti maatalouslomituspalveluihin liittyviä asoitasi.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista lomituspalvelujen hakemista varten

Ilmoituksella maatalousyrityksen tiedoista annat maatalousyritystäsi koskevat tiedot.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus

Hae maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemuksella korvausta lomituksesta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemuksella haet sijaisapua

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemuksella haet maatalousyrittäjän vuosilomaan.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Muiden kotieläinten hoitotyöt ja työmenetelmät

Ilmoita maatalousyrityksesi muiden kotieläinten hoitotyöt ja työmenetelmät työaikalaskelmaa varten.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Munituskanalan hoitotyöt ja työmenetelmät

Ilmoita munituskanalan hoitotyöt ja työmenetelmät työaikalaskelmaa varten.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Poronhoitajan sijaisapuhakemus

Poronhoitajan sijaisapuhakemuksella haet sijaisapuoikeutta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Poronhoitajan sijaisavun korvaushakemus

Poronhoitajan sijaisavun korvaushakemuksella haet korvausta sijaisavusta

Lisää tietoa
Lataa lomake

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Emakot ja porsastuotanto

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi emakoita ja porsastuotantoa hoidetaan.

Lisää tietoa
Lataa lomake

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Lihasiat

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi lihasikoja hoidetaan.

Lisää tietoa
Lataa lomake

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Lypsylehmät

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi lypsylehmiä hoidetaan.

Lisää tietoa
Lataa lomake

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Muut siat ja karjut

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi muita sikoja ja karjuja hoidetaan.

Lisää tietoa
Lataa lomake

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Nuorkarja ja vasikat

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi nuorkarjaa ja vasikoita hoidetaan.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosi- ja sairauslomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua. Lomituspalvelu mahdollistaa maatalousyrittäjän vuosiloman.

Maatalouslomittaja on kunnan palkkaama työntekijä, joka yrittäjän sijaisena tilapäisesti huolehtii maatalousyrityksen välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä.

Maatalousyrittäjän on huolehdittava siitä, että maatalousyrityksen olosuhteet ovat lomittajalle turvalliset sekä ennen lomituksen alkamista että lomituksen aikana.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961231

Liittyvät palvelut

Löytöeläinpalvelut

Kiuruvedellä löytöeläinpalveluita hoitaa Kiuruveden löytölä

Katso tiedot

Turkistuottajien lomituspalvelut

Turkistuottajien lomituspalvelut järjestää tarvittaessa Ylä-Savon lomituspalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut