Maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistava koulutus

Lapinlahdella sijaitseva Portaanpään kristillinen opisto järjestää maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta (ns. LUVA-koulutus).

Osallistumisen edellytys on, että opiskelija on suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla. Koulutukseen haetaan perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksena Opintopolku.fi-palvelussa tai Portaanpään omilla sivuilla.

Osallistumisen edellytys on, että opiskelija on suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Portaanpäässä opetus, ruokailu ja asuntolapaikka ovat maksuttomia. Matkoihin voi hakea Kelan koulumatkatukea.

Verkkoasiointi

Opintopolku.fi

Opintopolku.fi -palvelu tarjoaa kansalaiselle helppokäyttöisiä luotettavia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnitteluun

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Kiuruvesi - Opiskelu

Lisätietoa opetuspalveluista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Portaanpään kristillinen opisto

Portaanpäässä järjestetään esimerkiksi peruskoulu jälkeinen lisäopetus eli 10-luokka.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille nuorille ja aikuisille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä lukiokoulutuksen aloittamiseen. Lukioon valmistavassa koulutuksessa parannetaan kielitaitoa ja vahvistetaan lukiossa tarvittavia opiskelutekniikoita.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden. Sen aikana voi olla mahdollista suorittaa myös joitakin lukiokursseja. Koulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Lukiolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Kiuruvedellä opinto-ohjausta järjestetään opiskelijoille ryhmissä ja tarvittaessa henkilökohtaisesti.

Katso tiedot

Aikuislukiokoulutus

Kiuruvedellä aikuiskoulutusta järjestetään lukiossa, Ylä-Savon ammattiopistossa, kansalaisopistossa sekä Ylä-Savon musiikkiopistossa.

Katso tiedot

Lukiokoulutus

Kiuruveden lukio on yleislukio, joka tarjoaa hyvän pohjan tuleville opinnoille.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut