Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille

Lapinlahdella sijaitseva Portaanpään kristillinen opisto järjestää maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta (ns. LUVA-koulutus).

Osallistumisen edellytys on, että opiskelija on suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla. Koulutukseen haetaan perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksena Opintopolku.fi-palvelussa tai Portaanpään omilla sivuilla.

Koulutukseen opiskelijaksi pääsemisen edellytys on, että

• hakija on suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla

• hakija on maahanmuuttaja, tai hänen äidinkielensä on muu kuin suomi, ruotsi tai saame

• hakijalla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä

• hakijan tavoitteena on lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen valmistavan koulutuksen jälkeen

• hakija ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Portaanpäässä opetus, ruokailu ja asuntolapaikka ovat maksuttomia. Matkoihin voi hakea Kelan koulumatkatukea.

Verkkoasiointi

Opintopolku.fi

Opintopolku.fi -palvelu tarjoaa kansalaiselle helppokäyttöisiä luotettavia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnitteluun

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Kiuruvesi - Opiskelu

Lisätietoa opetuspalveluista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Portaanpään kristillinen opisto

Portaanpäässä järjestetään esimerkiksi peruskoulu jälkeinen lisäopetus eli 10-luokka.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. Koulutusta voidaan järjestää nuorille ja aikuisille. Lukioon valmistavassa koulutuksessa parannetaan kielitaitoa ja vahvistetaan lukiossa tarvittavia opiskelutaitoja.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärän laajuus on 50 opintopistettä. Koulutuksen aikana voi olla mahdollista suorittaa myös varsinaisia lukio-opintoja.

Koulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Kiuruvedellä opinto-ohjausta järjestetään opiskelijoille ryhmissä ja tarvittaessa henkilökohtaisesti.

Katso tiedot

10-luokka (lisäopetus)

Kiuruvedellä ei ole 10-luokkaa. Lähimmät paikat sen suorittamiseen ovat Lapinlahti ja Ylivieska

Katso tiedot

Ammattiin opiskelevien opinto-ohjaus

Kiuruvedellä ammatillista aikuiskoulutusta tarjoaa Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen hevostalouden yksikkö.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut