Korkotukilainat

Korkotukilainaa voidaan hakea vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen rakentamiseen, vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen sekä vuokra- ja asumisoikeustalojen asuntojen hankkimiseen. Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa osan korkotukena mikäli korko ylittää perusomavastuun korkoprosentin.

Matalaenergisen omakotitalon rakentaminen /uuden omakotitalon hankintaan aiemmin myönnetty korkotuki on poistunut vuonna 2015.

Korkotukilainahakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan, ja lainaan tarvitaan kunnan puolto. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyy lainan korkotukilainaksi.

Linkit

ARA:n myöntämät lainat ja avustukset

ARA voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kiuruvesi - Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Lisää tietoa
Avaa linkki

Valtiokonttori - korkotuet yhteisöille

Lisätietoa yhteisöille myönnettävistä korkotuista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan. Niitä voidaan hakea myös asumisoikeusasuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä osaomistusasuntojen rakentamiseen.

Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio voi maksaa tietyssä tilanteessa osan. Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on valtion täytetakaus.

Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020232
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010604

Liittyvät palvelut

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja sekä lupapäätösten yhteydessä ja rakentamisen aikana syntyneitä muita liitteitä.

Katso tiedot

Rakennuslupa

Lähes kaikki rakentaminen vaatii luvan.

Katso tiedot

Osoitteen määrittäminen

Osoitteen määrittämiseen saa apua teknisestä palvelukeskuksesta.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut