Siirry sisältöön

Jätteiden keräys ja vastaanotto

Savikon puutarhajätteen vastaanottopiste on avoinna keväästä syksyyn erillisten aukioloaikojen mukaisesti.

Maarakentamisessa syntyneitä kiviä, maata ja kantoja voidaan sijoittaa Teerisuon vanhalle kaatopaikalle. Viennistä on sovittava erikseen, jolloin saa maankaatopaikan portinavaimen kuittausta vastaan.

Puutarhajätteen voi viedä Savikolle sen ollessa auki. Noudata paikalla olevia ohjeita jätteiden lajittelussa!

Maa-aineksen viennistä Teerisuolle tulee sopia erikseen vihertyönjohtajan tai työmaamestarin kanssa.

Puutarhajätteet suositellaan kompostoitavaksi ensisijaisesti kiinteistöllä. Puutarhajätteeseen kelpaa puiden ja pensaiden oksat, risut, lehdet ja ruohosilppu. Puutarhajätteeseen ei kelpaa kannot, laudat, parrut, vaneri, kivet, lakaisuhiekka, metalliesineet, muovi, styrox tai muu rakennus-ja sekajäte.

Teerisuolle voi viedä maarakentamisessa syntyneitä kiviä, maata ja kantoja

Puutarhajätteen vienti on ilmaista.

Maa-aineksen viennistä veloitetaan 2,50 € kuutiolta.

Palvelupaikat

Savikon risulaani

Puutarhajätteen vastaanottoalue, Savikon risulaani sijaitsee noin 2,5 km päässä Kiuruveden keskustasta

Kalliokyläntie 12, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Teerisuon maankaatopaikka

Teerisuon vanha kaatopaikka sijaitsee noin 5 km päässä Kiuruveden keskustasta

Pyhäsalmentie 400, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Liittyvät palvelut

Jätteenkuljetus

Katso tiedot

Jätehuollon neuvonta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut