Jätehuollon neuvonta

Neuvonnan avulla pyritään vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta sekä auttamaan kuntalaisia ja yrityksiä toimivan ja tarkoituksenmukaisen jätehuollon järjestämisessä. Ylä-Savon Jätehuolto Oy tarjoaa neuvontaa monille kohderyhmille, esimerkiksi päiväkodeille, kouluille, isännöitsijöille, taloyhtiöille ja yhdistyksille. Neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:llä ei ole jätteenkuljetuspalveluja. Kiuruvedellä jätteenkuljetus on sopimusperusteinen, jolloin asukas liittyy järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Ota yhteyttä Ylä-Savon Jätehuollon jäteneuvojaan.

Linkit

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n sivut

Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa Ylä-Savon kuntien jätehuollon tehtäviä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta ja varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Jäteasetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179

Liittyvät palvelut

Jätteenkuljetus

Kiuruvedellä asukas liittyy järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Katso tiedot

Jätehuolto

Kiuruveden jätehuollosta vastaa Ylä-Savon jätehuolto Oy.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut