Siirry sisältöön

Jätehuollon neuvonta

Neuvonnan avulla pyritään vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta sekä auttamaan kuntalaisia ja yrityksiä toimivan ja tarkoituksenmukaisen jätehuollon järjestämisessä. Ylä-Savon Jätehuolto Oy tarjoaa neuvontaa monille kohderyhmille, esimerkiksi päiväkodeille, kouluille, isännöitsijöille, taloyhtiöille ja yhdistyksille. Neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:llä ei ole jätteenkuljetuspalveluja. Kiuruvedellä jätteenkuljetus on sopimusperusteinen, jolloin asukas liittyy järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Ota yhteyttä Ylä-Savon Jätehuollon jäteneuvojaan.

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Jäteasetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179

Liittyvät palvelut

Jätteenkuljetus

Katso tiedot

Jätteiden keräys ja vastaanotto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut