Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyöntekijä voi auttaa etsimään harjoittelupaikkaa, selvitellä erilaisia opiskeluvaihtoehtoja, auttaa keskeytymisvaarassa olevia opintoja, tukea etuus- , asunto- ja raha-asioiden hoitamisessa tai muutoin tukea kiinnittymään alueen olemassa oleviin palveluihin. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Prosessissa edetään pienin askelin ja pienin tavoittein.

Etsivässä nuorisotyössä:

- etsitään palvelujärjestelmän ulkopuolella olevia nuoria

- luodaan kontaktia nuoriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

- tiedotetaan palveluista sekä tehdään palveluohjausta

- tutkitaan yhdessä vaihtoehtoja

- motivoidaan nuoria kouluun, työhön tai vapaa-ajan harrasteisiin

- neuvotaan palveluiden hyödyntämistä, mutta myös opetetaan omaa vastuuta ja velvollisuuksia

- tehdään tiivistä yhteistyötä verkostojen kanssa nuorten asioiden hyväksi

Etsivän nuorisotyön toimisto sijaitsee kaupungintalolla opetus- ja sivistyspalvelukeskuksessa.

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Toiminta on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille.

Linkit

Etsivä Kisis Facebookissa

Kiuruveden etsivän nuoristyön Facebook-sivu

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kiuruveden kaupungintalo

Kiuruveden kaupungintalolta löytyvät kaupungin useimmat toimistopalvelut

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Kaupungintalo
Ma - Ti: 08:00 - 15:45
Ke: 08:00 - 15:45
To: 08:00 - 16:30
Pe: 08:00 - 15:00

Kaupungintalon neuvonta (suljettu klo 12.00 - 13.00)
Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Kiuruveden nuorisotalo

Nuorisotalo sijaitsee Kuorevirran alueella

Kuorevirrankatu 10, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 16:00
Ti: 14:00 - 19:00
Ke: 16:00 - 19:00
To: 14:00 - 19:00

Kaikki tiedot

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijöiden tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

Etsivässä nuorisotyössä toimitaan nuoren ehdoilla, jotta tämä löytäisi vastauksia kysymyksiinsä ja saavuttaisi tarvitsemansa palvelut.

Kunnat järjestävät etsivää nuorisotyötä, tai ne voivat hankkia palvelun esimerkiksi järjestöiltä. Laki velvoittaa esimerkiksi koulut ja puolustusvoimat ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle, jos alle 29-vuotias keskeyttää koulunsa tai asepalveluksensa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285