Ammatillinen erityisopetus

Kiuruvedellä ammatillista koulutusta tarjoaa Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen hevostalouden yksikkö.

Erityisopetuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa.

Ota yhteyttä Ylä-Savon ammattiopistoon ja tiedustele mahdollisuutta erityisopetukseen haluamallasi alalla.

Erityisopetuksesta sovitaan erikseen oppilaitoksen kanssa. Erityisopetusta voidaan järjestää oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi.

Opetus on maksutonta. Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esimerkiksi oppikirjoista, työvälineistä ja materiaaleista.

Linkit

Kiuruvesi - Opiskelu

Lisätietoa opetuspalveluista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ylä-Savon ammattiopiston kotisivut

YSAOn kotisivut

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ammatillisen koulutuksen opiskelija voi osallistua oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi erityisopetukseen. Erityisopetus tarkoittaa opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin, valmiuksiin ja edellytyksiin sovitettua pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.

Erityisopetus, samoin kuin muu ammatillinen koulutus, tähtää ammatilliseen perustutkintoon. Ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia voidaan välttämättömistä syistä jonkin verran mukauttaa. Opetushallitus voi tutkinnon perusteissa määrätä, miltä osin vaatimuksista ja tavoitteista ei voida poiketa. Ammatillista erityisopetusta voi saada oppilaitoksissa, työpaikoilla tai verkko-oppimisympäristöissä. Opintoja on mahdollista suorittaa joustavasti ja tarpeen mukaisesti.

Laki ammatillisesta koulutuksesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531

Liittyvät palvelut

Ammattiin opiskelevien opinto-ohjaus

Kiuruvedellä ammatillista aikuiskoulutusta tarjoaa Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen hevostalouden yksikkö.

Katso tiedot

Ammatillinen koulutus

Kiuruvedellä ammatillista aikuiskoulutusta tarjoaa Ylä-Savon ammatiopiston Hingunniemen hevostalouden yksikkö.

Katso tiedot

Oppisopimuskoulutus

Ylä-Savon ammattiopisto toimii Kiuruveden alueella ammatillisena oppilaitoksena.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut