Ilmoittautuminen
Kaikille kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon.
Ilmoittautumisaika päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua ja on sitova.

Voit ilmoittautua joko soittamalla kansalaisopiston toimistoon (040 527 1633 tai 040 527 1798) tai verkossa osoitteessa https://www.opistopalvelut.fi/kiuruvesi/
Kurssi- ja opiskeluoikeus
 • Kurssi alkaa, mikäli ilmoittautuneita jatkavissa ryhmissä on vähintään viisi (5) ja aloittavissa vähintään seitsemän (7) henkilöä.
 • Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen.
 • Peruuntumisesta  ja muista muutoksista kurssin alkamisajoissa ilmoitetaan tekstiviestillä.
 • Lukuvuoden mittaisilla kursseilla syksyllä tehty ilmoittautuminen kattaa myös kevätkauden.
 • Jos haluat osallistua vain syyskaudella, ilmoita kevätkauden peruutus toimistoon.
 • Opiskeluoikeus on 16 vuotta täyttäneillä. Musiikin, kuva- ja näyttämötaiteiden sekä tanssin opintopiireissä alaikäraja on 7 vuotta ja taiteen perusopetuksessa alin ikäraja sovitaan vuosittain riippuen kurssista.  Muskareihin voi osallistua vauvaiästä ja lasten tanssiryhmiin 6 ikävuodesta alkaen.
 • Muutamissa opinto-oppaassa erikseen mainituissa kursseissa on opiskeluoikeus 13 vuotta ja keramiikkaryhmissä 12 vuotta. Keramiikkaryhmiin toivotaan alaikäisen mukana osallistuvan jonkun täysi-ikäisen perheenjäsenen tai ystävän.

  HUOM! Aiemmin käytäntönä ollut yhden kerran tutustumisoikeus on poistettu.

Maksut ja alennukset
 • Henkilökohtaisen vuosikortin hinta on 185 €. Sillä voi opiskella lähes kaikissa opintoryhmissä. Hakemuslomakkeita saa toimistosta
 •  Kursseilla tarvittavat opiskelu- ja työtarvikkeet sekä monisteet (0,25 €/arkki) opiskelija maksaa itse.
 • Kurssien hinnat on mainittu erikseen jokaisen kurssin kohdalla ja kurssimaksut laskutetaan marraskuussa.
 • Ilmoittautumisaikana (2 viikkoa ennen kurssin alkua) kurssipaikan peruneilta ei peritä kurssimaksua. Muussa tapauksessa kurssimaksu peritään kokonaan.  Peruminen tehdään aina opiston toimistoon.
 • Jos keskeytät opintosi tai jos opintopiiri lakkaa, sitä ei palauteta.
 • Viikonloppukursseista tulee maksaa kurssin koko hinta, vaikka haluaisi osallistua vain osaan.
 • Sellaisista kursseista, missä kurssin nimen perässä on *, ei anneta opintosetelialennusta eikä se kuulu vuosiopintokorttiin. Näitä kursseja ovat mm. henkilökohtaiset soiton ja laulun opetukset, viittomakielen kurssit, järjestyksenvalvojakoulutukset, metsästäjätutkintoon valmentava koulutus jne.
 • LISÄMAKSUT - Puutyö-, keramiikka-, erilaisiin lasityö- ja posliinimaalausryhmiin osallistuvilta peritään kurssimaksujen lisäksi poltoissa ja kuivatuksissa käytettävästä sähköstä 10 € syys- ja 15 € kevätlukukaudelta. Maksut laskutetaan yhdessä erässä syksyllä.  Jos opiskelija osallistuu useampaan ryhmään, missä töitä kuivatetaan tai poltetaan keramiikkaluokan uunilla, häneltä peritään vain yhdet polttomaksut/lukukausi. Polttomaksuja ei myöskään peritä lapsiopiskelijoilta.

Opintoseteliavustus

 

Opetusministeriön myöntämä opintoseteliavustus työkaudeksi 2017–2018 on käytetty syyslukukaudella 2017 kokonaan. Sillä annettiin kurssimaksuista alennuksia seuraaville kohderyhmille:

 • työttömät; 10 € alennus kurssimaksusta (Kelan, työttömyyskassan tai TE -toimiston todistus)
 • eläkeläiset; 5 € alennus kurssimaksusta (eläkepäätös, eläkekortti)
 • maahanmuuttajat; 50 % alennus kurssimaksusta

Tenttien valvonta ja todistukset
Opistolla valvotaan maksusta eri yliopistojen tenttejä. Ota yhteyttä omaan opiskelupaikkaasi sopiaksesi järjestelyistä. Pyynnöstä on mahdollisuus saada todistus suoritetuista kursseista. Todistus on maksullinen.
Kurssitoiveet
Opiston henkilökunta ottaa kurssitoiveita sekä palautetta vastaan koko työvuoden ajan ja pyrkii toteuttamaan ne mahdollisuuksien mukaan, mutta varsinkin sekä syyslukukauden että kevätlukukauden lopussa oikein odotamme kaikilta kuntalaisilta vinkkejä ja toivomuksia seuraavan lukuvuoden opintoryhmistä.

Voit esittää kurssitoiveen joko täyttämällä ja palauttamalla toivelapun opiston vuotuisessa kevätnäyttelyssä loppukeväällä tai soittamalla kenelle tahansa opiston henkilökunnasta mielellään kunkin vuoden toukokuun puoliväliin mennessä. 
Tiedottaminen

Työvuoden 2017 - 2018 kurssitarjonta on avautunut internetissä 8.8.2017, ja kursseille ilmoittautuminen on alkanut pääsääntöisesti silloin. Ne kurssit, mille on pitänyt ilmoittautua jo aiemmin, on julkaistu Kiuruvesi-lehdessä.


Opintoryhmät on ilmoitettu 10.-14.8.2017 joka kotiin jaettavassa opinto-oppaassa. Keväällä 2018 alkavat uudet, opinto-oppaan ilmestymisen jälkeen suunnitellut kurssit ilmoitetaan nettisivustolle sekä Kiuruvesi-lehden Kaupunki tiedottaa -palstalla. Muutoksista, uusien piirien alkamisesta ja yleisöluennoista ilmoitetaan Kiuruvesi-lehden Kaupunki tiedottaa -palstalla ja vain erikoistapauksissa Iisalmen Sanomissa. Seuraa myös opiston internetsivuja sekä kauppojen, kulttuuritalon ja kaupungintalon ilmoitustauluja!

facebook-logoVoit myös seurata opiston ilmoittelua facebookissa osoitteessa www.facebook.com/Kiuruvedenkansalaisopisto.  Käy tykkäämässä tai kommentoimassa meitä ja katso, mikä on milloinkin ajankohtainen ilmoitettavamme.

 


**********************************************************************

 Учебный год  2017 - 2018 в Народном училище в Киурувеси

Осенний период                                       23.9.2017 -    3.12.2017
Осенние каникулы, нет обучения         16.10.2017 -  22.10.2017
Весенний период                                        8.1.2018 -    29.4.2018
Зимние каникулы, нет обучения               5.3.2018 -   11.3.2018

Кто может обучаться в Народном училище?
Каждый взрослый и ребенок, которому исполнилось 16 лет может учиться на всех курсах Народного училища, не зависомо от национальности и пола. Кроме этого, 7-16 –летние дети могут учиться на всех музыкальных, художественных, театральных и танцевальных курсах, а также на курсах, в учебном плане которых написано –также для 13-16 –летних. Это курсах ручного труда.

Как записаться на учебу?
Обычно, на курсы не нужно записываться заранее, достаточно явиться на место проведения занятий и записаться у учителя. Учитель выдаст бланк, который нужно заполнить и вернуть учителю. Учитель может помочь в заполнении бланка.

Возьмите с собой словарь, если вам кажется, что он вам понадобится, а также ручку и бумагу.

Сколько стоит обучение?
Иммигрантов оплачивают 50% от стоимости курса 2017 - 2018 так же для детей и подростков-иммигрантов. Не забудьте сказать учителю, что вы иммигрант.

Что еще может стоить на курсах? 
На курсах финского языка для иммигранта нет никаких расходов, но на других курсах возможно нужно будет заплатить немного за материалы. Например на курсах ручного труда или готовки еды нужно платить за материалы или продукты. На курсах, где используются книги, за них нужно заплатить.

*****************************************

Kiuruvesi rahvaülikooli tööaasta 2017 - 2018

Sügissemester                                           23.9.2017 -   3.12.2017
Sügisvaheaeg, tunde ei ole                     16.10.2017 - 22.10.2017
Kevadsemester                                           8.1.2018 -   29.4.2018
Talvevaheaeg, tunde ei ole                        5.3.2018 -   11.3.2018

Kes võib õppida rahvaülikoolis?
Iga täiskasvanu ja noor alates 16-st eluaastast võib õppida kõikides rahvaülikooli rühmades olenemata rahvusest või soost. Lisaks sellele 7 – 16 – aastased lapsed võivad õppida kõikides muusika-, kunsti-, teatri- ja tantsurühmades. Samuti võivad nad õppida kõikides neis rühmades, mille juurde on õppeprogrammis kirjutatud – ka 13 – 16. aastastele. Need on tavaliselt käsitöö- ja käeliste oskuste rühmad.

 

Kui palju kursused maksavad?
Välismaalastele kõik kursused õ.-a. 2017 – 2018 maksma 50% hinnast. See puudutab ka pere lapsi ja noori. 

Ära unusta mainida kursuse õpetajale, et oled välismaalane.

Kuidas kursusele registreeruda?
Tavaliselt ei pea kursusele registreeruma vaid võib minna otse kursusele ja end seal registreerida. Õpetaja annab Sinule registreerimisankeedi, see täidetakse koha peal ja antakse õpetajale. Õpetajalt võib julgelt ankeedi täitmisel abi küsida.

*************************************************

Working year of community college of Kiuruvesi 2017 - 2018

Autumn semester                                          23.9.2017 -    3.12.2017
Autumn break, no lessons                           16.10.2017 -  22.10.2017
Spring semester                                               8.1.2018 -    29.4.2018
Winter break, no lessons                                 5.3.2018 -    11.3.2018

 

Who has a right to study at community college?
All adults and young people aged 16 or over have a right to study at community college irrespective of sex or nationality. In addition, children aged between 7 and 16 years have a right to participate in all courses of music, art, theatre and dance and in courses where the college’s study program states that the course is suitable – also for 13-16 years olds. These are mainly handicrafts courses.

How to sign up for the courses?
In most cases you are not required to register for the courses beforehand. You can sign up at the first lesson by filling out a registration form and returning it to the teacher. The teacher will help you!

If necessary, take a dictionary with you. And remember to bring your own pen and paper!


How much does it cost to study?
Immigrants pay 50% of the price of nearly each course in 2017 - 2018 (for adults, young people and children). Remember to mention this when enrolling.