Siirry sisältöön

Erityisuimakouluja järjestetään erityistukea tarvitseville uimareille, jotka vamman, sairauden, oppimisen erityisvaikeuden tai muun toimintakykyä rajoittavan syyn vuoksi eivät pysty osallistumaan yleiseen uimakouluun. He tarvitsevat usein monella eri tavalla yksilöllistettyjä opetusjärjestelyjä.

Erityisuimakoulu on pienryhmätoimintaa, jossa opetuksesta vastaa erityisuimaopettaja. Usein mukana on apuohjaaja sekä henkilökohtaisia uintiavustajia. Opetuksessa käytetään erilaisia apuvälineitä. Suullisia ohjeita voidaan selkiyttää näytön, kuvien tai viittomien avulla.

Erityisuimakoulussa oppijan ensimmäiset tavoitteet ovat vesitaito sekä Varhaistaitomerkin suorittaminen. Vesitaitoinen tarkoittaa, että uimari kykenee liikkumaan luontevasti ja pelkäämättä sekä veden pinnalla että veden pinnan alla joko apuvälinettä käyttäen tai ilman apuvälinettä. Uiminen on tällöin turvallista vieraammankin avustajan kanssa.