Siirry sisältöön

Julkaistu 27.4.2021

Kustannustuki 3 on nyt haettavissa ajalla 27.4. – 23.6.2021. Kolmannen hakukierroksen tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet  ajalla 1.11.2020 – 28.2.2021.
Lue ohjeet tarkasti ennen hakemuksen täyttämistä!


www.haekustannustukea.fi.


Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot hakemuksen täyttämistä varten.

Tarvitset ainakin

  • yrityksen perustiedot
  • vertailukausien myynnin tiedot, ellei niitä ole ilmoitettu Verohallinnolle ALV-ilmoituksilla
    toiminimiyrittäjän YEL-vuosityötulon ja YEL-maksujen tiedot
  • avoimen yhtiön yhtiömiesten tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten YEL-vakuutusten tiedot, ellei yhtiömiesten palkkoja ole ilmoitettu tulorekisteriin
  • tukikauden (1.11.2020–28.2.2021) joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot (kulun tyyppi ja määrä, esim. vuokra)
  • koronapandemiaan liittyvien vakuutuskorvausten tiedot, jos ne korvaavat tukikauden vahinkoja
  • EU:n puitetukiohjelman mukaisten tukien tiedot (esim. ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tuki). Tarkista puitetukiohjelmaan kuuluvat tuet.(Linkki avautuu uuteen välilehteen selaimessa.).

Valtiokonttori saa osan tarvittavista tiedoista Verohallinnolta, tulorekisteristä, Tilastokeskukselta sekä muilta valtiontukia myöntäneiltä viranomaisilta.

Hakemuksella ei voi toimittaa liitteitä. Valtiokonttori saattaa kuitenkin pyytää yritystä toimittamaan liitteitä erikseen. Kulutositteet tulee säilyttää kirjanpitolain mukaan.

Kustannustuki 3 -hakemus

Kustannustuen kolmas kierros järjestetään 27.4. - 23.6.2021. Haettavissa olevan tuen tukikuukausi on 1.11.2020 - 28.2.2021. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Valtiokonttorin sivulta löydät ohjeet tuen hakemiseen sekä linkin asiointipalveluun hakuajan alettua. Valtiokonttorin sivuille pääset tästä.

Kustannustukeen liittyen on yrittäjien varmistettava ennen hakemuksen täyttämistä, onko yrityksellä verovelkaa. Jos verovelkaa on syntynyt, on tärkeää hakea Oma Veron kautta maksujärjestelyä verovelalle. Silloin on mahdollista hakea Valtion kustannustukea. Katso tiedote Oma Verossa, joka koskee 21.4 päivämäärää!

Kustannustuki kolme antaa paremmat mahdollisuudet toiminimiyrittäjälle hakea tukea, kuin Kustannustuki 1. ja 2. koska yrittäjän palkkakululaskelmat muuttuvat siten, että palkkoihin lisätään sivukulut sekä yrittäjän palkkakulut lasketaan YEL -vuositulon mukaan. Lisäksi, jos maksettava tukisumma jää alle 2000 euron, maksetaan yrittäjälle 2000 euroa.

Voit hakea maksujärjestelyä, jos ei ole veroja ulosotossa ja olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset määräajassa.

 

Lisäksi on tulossa hakuun 12.5 Sulkemiskorvaus, jos viranomaismääräyksellä on suljettu yrityksen tilat. Sulkemiskorvauksesta tulee vielä myöhemmin lisätietoa!

Lyhyt yhteenveto Kustannustuki 3:sta.

 

Sulkemiskorvaus avautuu 12.5.2021. Sitä haetaan valtiokonttorilta.