Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 30.8.2022 käynnistää Puistolan alueen asemakaavan muuttamisen, joka koskee korttelissa 78 sijaitsevaa tonttia nro 2. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuudet tontin haltijan suunnitteleman rakennushankkeen toteuttamiseen, päivittää tontin käyttötarkoitus sekä turvata alueen kulttuuriympäristökohteiden ja kaupunkikuvallisesti tärkeän luonteen säilyminen.

 

Aikataulu

Työn käynnistäminen, kaavan valmisteluvaihe, 9/2022–2/2023

Kaavaehdotus, kevättalvi 2023

Kaavan hyväksymiskäsittely, kevät 2023

 

Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muuttamisen vireille tulosta kuulutettiin 2.11.2022 ja kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 2.11. – 1.12.2022 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi mielipide ja yksi lausunto.

 

Kaavaluonnos

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 19.12.2022 hyväksyä laaditun Puistolan asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa sen ja muun valmisteluaineiston nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidetään nähtävänä 2.1.2023- 31.1.2023 välisenä aikana kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa (os. Harjukatu 2) sekä kaupungin nettisivuilla. Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen löytyy tämän sivun liitetiedostoista.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta nähtävänä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki, Tekninen palvelukeskus, PL 28, 74701 Kiuruvesi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kiuruvesi.fi.

 

 

Lisätiedot

Ville Kamaja                                                           Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju              

maanmittausinsinööri                                          Jorma Harju

0400 741 492                                                         044 596 3111

ville.kamaja(at)kiuruvesi.fi                                  jorma.harju(at)kaavaharju.fi