Siirry sisältöön

Kaavatyön käynnistäminen

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 30.8.2022 käynnistää Puistolan alueen asemakaavan muuttamisen, joka koskee korttelissa 78 sijaitsevaa tonttia nro 2. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuudet tontin haltijan suunnitteleman rakennushankkeen toteuttamiseen, päivittää tontin käyttötarkoitus sekä turvata alueen kulttuuriympäristökohteiden ja kaupunkikuvallisesti tärkeän luonteen säilyminen.

 

Aikataulu

Työn käynnistäminen, kaavan valmisteluvaihe, 9/2022–2/2023

Kaavaehdotus, kevättalvi 2023

Kaavan hyväksymiskäsittely, kevät 2023

 

Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muuttamisen vireille tulosta kuulutettiin 2.11.2022 ja kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 2.11. – 1.12.2022 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi mielipide ja yksi lausunto.

 

Kaavaluonnos

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 19.12.2022 hyväksyä laaditun Puistolan asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa sen ja muun valmisteluaineiston nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävänä 2.1.2023 - 31.1.2023 välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta annettiin 3 lausuntoa ja 2 mielipidettä.

 

Kaavaehdotus

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 7.2.2023 hyväksyä laaditun Puistolan asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 15.2.2023 - 16.3.2023 välisenä aikana. Ehdotuksesta annettiin kaksi lausuntoa ja kaksi muistutusta.

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.4.2023 § 82 hyväksyä Puistolan asemakaavan muutoksen teknisen lautakunnan 28.3.2023 § 14 päättämän esityksen mukaisesti.

Hyväksymispäätös muutoksenhakuohjeineen sekä hyväksytty asemakaavan muutos ovat tämän sivun liitetiedostoina.

 

Voimaan tulo

Puistolan asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 28.10.2023.

 

Lisätiedot

Risto Luttinen                                                       Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju              

vs. maanmittausinsinööri                                    Jorma Harju

0400 741 492                                                         044 596 3111

risto.luttinen(at)kiuruvesi.fi                                jorma.harju(at)kaavaharju.fi