Maapoliittinen ohjelma sisältää kaupungin maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet sekä toimenpiteet, jotka liittyvät alueiden hankintaan, luovutukseen, hintaan sekä omistus- ja hallintasuhteiden kehittämiseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 maapoliittisen ohjelman vuosille 2018-2021.