Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu joka

- antaa tietoa ja neuvontaa yksityishenkilöille talouden ja velkojen hoidosta

- avustaa taloudenpidon suunnittelussa

- selvittää velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia

- avustaa velallista velkojien kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa

- avustaa velkajärjestelylain mukaisten hakemusten laatimisessa tuomioistuimeen

- avustaa Takuu-Säätiön takaaman järjelylainan hakemisessa

- neuvoo ja avustaa velallista koko maksuohjelman ajan maksuohjelman hoitamisessa

- ohjaa asiakasta tarvittaessa hakemaan oikeudellista tai muuta tarvittavaa apua

Ota yhteyttä velkaneuvojaan numeroon 040 830 4362.

Palvelupaikat

Iisalmen sosiaalikeskus

Sosiaalikeskuksesta saat sosiaalityön ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa.

Virrankatu 2, 2. krs, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Talous- ja velkaneuvonta auttaa henkilöä, joka tarvitsee tukea oman taloutensa tulojen ja menojen hallinnassa. Jos velallinen kokee, ettei hän suoriudu veloistaan, neuvonnassa selvitetään mahdollisuudet velkojien kanssa neuvotteluun ja maksusuunnitelmien tekoon.

Asiakasta autetaan myös velkajärjestelyhakemuksen ja muiden asiakirjojen laadinnassa ja ohjataan velallinen hakemaan oikeudellista apua, jos hän sellaista tarvitsee. Talous- ja velkaneuvonnassa voi asioida luottamuksellisesti.

Kunta järjestää neuvontaa joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kuntien ja aluehallintoviraston kanssa. Kunta voi hankkia palvelun myös erikoistuneelta palveluntuottajalta.

Laki talous- ja velkaneuvonnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000713