Kaupanvahvistus

Kiuruveden kaupungin henkilöstössä ei ole kaupanvahvistajaa. Alueella toimivat kaupanvahvistajat löydät Maanmittauslaitoksen Kaupanvahvistajahausta.

Mene Maanmittauslaitoksen Kaupanvahvistajahakuun osoitteeseen http://kaupanvahvistajarekisteri.nls.fi

Palvelu on maksullinen.

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu määrätään asetuksessa joten se on sama kaikilla kaupanvahvistajilla.

Verkkoasiointi

Etsi kaupanvahvistaja

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä ja vahvistettava kirjallisesti tehty kiinteistön luovutus (kauppa, lahja, vaihto ja jakosopimus).

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistus on tehtävä kun kyseessä on kauppa, lahja, vaihto tai jakosopimus. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Osituksessa tai perinnönjaossa kaupanvahvistusta ei käytetä.

Kaupanvahvistaja tarkastaa osapuolten henkilöllisyyden ja sen, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Allekirjoitushetkellä osapuolten on voitava todistaa henkilöllisyytensä. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön.

Tiedot kaikista kaupanvahvistajista löytyvät kaupanvahvistajarekisteristä.

Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa tehty sähköinen kiinteistönluovutus ei vaadi kaupanvahvistusta.

Laki kaupanvahvistajista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090573

Liittyvät palvelut

Tonttijako

Maanomistaja voi hakea tonttijakoa Kiuruveden kaupungilta.

Katso tiedot

Rasitetoimitus asemakaava-alueella

Rasitetoimitukset Kiuruvedellä hoitaa Maanmittauslaitos

Katso tiedot

kiinteistönhuoltopalvelut

Kiinteistöpalvelut ylläpitävät ja rakennuttavat kaupungin kiinteistöjä.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut