Aineisto- ja tietopalvelu

Kiuruveden kaupungilla on yksi keskusarkisto sekä useita lähiarkistoja, joissa olevista asiakirjoista voidaan antaa virallisia todistuksia, otteita, jäljennöksiä ja selvityksiä.

Julkisia asiakirjoja voidaan antaa yksityishenkilölle luettavaksi ja kopioitavaksi kaupungin tiloissa, mutta ei lainaan.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Ota yhteyttä Kiuruveden kaupungin arkistoon, jossa sinua auttaa arkistosihteeri.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Linkit

Kiuruvesi - Asiointi

Lisätietoa asiointipalveluista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kiuruveden kaupungintalo

Kiuruveden kaupungintalolta löytyvät kaupungin useimmat toimistopalvelut

Keskusarkisto sijaitsee Kiuruveden kaupungintalolla.

Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI

Aukioloajat

Kaupungintalo
Ma - Ti: 08:00 - 15:45
Ke: 08:00 - 15:45
To: 08:00 - 16:30
Pe: 08:00 - 15:00

Kaupungintalon neuvonta (suljettu klo 12.00 - 13.00)
Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Kunnan arkistotoimi antaa neuvontaa myös kuntaliitoksissa lakkautettujen kuntien arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621