Vaakuna

Kiuruvedelle etsittiin sopivaa tunnusta avoimella aihekilpailulla, jonka kunnanhallitus julisti vuonna 1962. Aihekilpailun voitti Arvi Seppälä ehdotuksella, jossa oli vettä, leivo ja K-kirjain. Kuntalaiset väittelivät vilkkaasti kiurusta, joka monien mielestä ei tarkoita leivoa, lintua, vaan vedessä elävää itikan alkiota.

Kilpailun tulosten pohjalta pyydettiin heraldikko Tapio Vallinojalta vaakunaluonnoksia. Vaakunatoimikunnassa tutkittiin viisi luonnosta. Kahdessa niistä oli kiuru ja vesilehviä, joita lopulta pidettiin osuvimpina tunnuksina. Kunnanvaltuusto hyväksyi vaakunan marraskuussa 1962 ja sisäasiainministeriö vahvisti sen kesäkuussa 1963.

Vaakunaselitys: Mustassa kentässä kultainen kiuru siivet levitettyinä, alapuolella saatteena kolme hopeista vesilehvää asetettuina 2 + 1.

Tunnukset

Kaupungin tunnukset otettiin käyttöön vuonna 1998 Kiuruveden täyttäessä 125 vuotta.Kaupungin tunnukset otettiin käyttöön vuonna 1998 Kiuruveden täyttäessä 125 vuotta.