Siirry sisältöön

Kiinteistön kustannustietojärjestelmä

käyttötarkoitus: kiinteistöjen kustannusten seuranta, suunnittelu, dokumentointi, ylläpito sekä kiinteistöjen tiedot
seloste: tietojärjestelmäseloste
vastuuyksikkö: kiinteistöpäällikkö

Teknisen huollon kaukovalvonta

käyttötarkoitus: Rakennuksien laitteiden valvonta
seloste: tietojärjestelmäseloste
vastuuyksikkö: kiinteistöpäällikkö

SpatialWeb-rekisteri- ja paikkatietojärjestelmä, rakennus- ja huonerekisteri

käyttötarkoitus: henkilö- ja kiinteistötietojen tarkistus viranomaistehtävissä, kiinteistöjen paikkatiedot, osoitetiedot, karttapohjat, johdotukset, kaavat, rakennuslupien myöntäminen ja rakennusvaihetietojen seuranta, rakennuslupa- ja vaihetietojen välittäminen VRK:lle
seloste: tietojärjestelmäseloste, henkilörekisteriseloste
vastuuyksikkö: maanmittausinsinööri, toimistosihteeri

Vesikanta-vesilaskutus

käyttötarkoitus: vedenkulutuksen seuranta, vesilaskutus
seloste: henkilörekisteriseloste
vastuuyksikkö: toimistosihteeri

Venepaikkaluettelot

käyttötarkoitus: venepaikkojen vuokraus
seloste: henkilörekisteriseloste
vastuuyksikkö: toimistosihteeri

Yksityistieluettelo

käyttötarkoitus: pitää listaa tiekuntien toimihenkilöistä ja antaa tietoja luettelosta eri viranomaisille
seloste: henkilörekisteriseloste
vastuuyksikkö: toimistosihteeri

Maa-ainesluparekisteri

käyttötarkoitus: maa-aineslupien valvontaan, seurantaan ja laskutukseen. Tietojen välittämiseen alueelliselle ympäristökeskukselle
seloste: henkilörekisteriseloste
vastuuyksikkö: kaavoittaja

Maanomistus- ja osallisluettelot, mitoitustaulukot

käyttötarkoitus: kaavoitus
seloste: henkilörekisteriseloste
vastuuyksikkö: kaavoittaja

WINTIE - yksikköteiden yksikköjaotus

käyttötarkoitus: tieyksikköjen määritys
seloste: tietojärjestelmäseloste
vastuuyksikkö: yhdyskuntateknikko

Lotus 1-2-3 Release / WINTIE 2.2

käyttötarkoitus: taulukkolaskenta-tieyksikkö
seloste: tietojärjestelmäseloste
vastuuyksikkö: yhdyskuntateknikko

RT-sopimusasiakirjat

käyttötarkoitus: rakennustiedon sopimusasiakirjapohjat
seloste: tietojärjestelmäseloste
vastuuyksikkö: kiinteistöpäällikkö

Vire 2.1

käyttötarkoitus: viheralueiden hoitoluokitus
seloste: tietojärjestelmäseloste
vastuuyksikkö: puutarhuri

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luettelot

käyttötarkoitus: inventointikorttien ja -luetteloiden ylläpito
seloste: henkilörekisteriseloste
vastuuyksikkö: kaavoittaja

Kameravalvonta

käyttötarkoitus: omaisuuteen kohdistuvien rikosten ehkäiseminen ja selvittäminen jälkikäteen
seloste: tietojärjestelmäseloste
vastuuyksikkö: kiinteistöpäällikkö