Siirry sisältöön

Hellewi - kansalaisopiston hallintaohjelma

käyttötarkoitus: oppilas-, opettaja- ja oppiainerekisteri
seloste: henkilörekisteriseloste, tietojärjestelmäseloste
vastuuyksikkö: sivistyslautakunta /kansalaisopisto / toimistosihteeri ja taideaineiden opettaja

Aura - oppilashuollon asiakasjärjestelmä

käyttötarkoitus: oppilashuoltoon liittyvää tietoa
seloste: henkilörekisteriseloste
vastuuyksikkö: sivistyslautakunta / koulupsykologi ja koulukuraattori

MultiPrimus, Kurre, Wilma - opetustoimen järjestelmät

käyttötarkoitus: opetuksen työn suunnittelu, oppilashallinto, opettajien työmäärät
seloste: henkilörekisteriseloste, tietojärjestelmäseloste
vastuuyksikkö: sivistyslautakunta / koulut / johtajat, rehtorit, koulutoimisto / hallintojohtaja

Effica-varhaiskasvatus

käyttötarkoitus: toimii apuvälineenä lasten varhaiskasvatuksen palveluiden tuottamisessa.
seloste: henkilörekisteriseloste, tietojärjestelmäseloste
vastuuyksikkö: sivistyslautakunta / varhaiskasvatuksen johtaja, toimistosihteeri


Alle kouluikäisten luettelot, Pallas-Kirjasto -kirjastotietojärjestelmä

käyttötarkoitus: ennusteet, kirjojen lainaus (kirjastoaineisto, asiakastiedosto)
seloste: henkilörekisteriseloste, tietojärjestelmäseloste
vastuuyksikkö: sivistyslautakunta